Customize this text ...
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn baovethucvathaiphong.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | baovethucvathaiphong.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status
Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hải Phòng
TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
 •   BẢO VỆ THỰC VẬT
  •    Tin - Hoạt động
  •    Tình hình dịch hại tuần
  •    Hướng dẫn kỹ thuật
  •    Khảo nghiệm thuốc BVTV
  •    Văn bản chỉ đạo của Thành phố, Bộ, Ngành
  •    Văn bản chỉ đạo của chi cục
  •    Văn bản chỉ đạo các huyện
  •    Báo cáo công tác BVTV
 •   KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI NỘI
  •    Kết quả hoạt động
  •    Hướng dẫn kỹ thuật
  •    Dịch hại kiểm dịch thực vật
  •    Thủ tục hành chính
  •    Tin kiểm dịch thực vật
 •   THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
  •    Hoạt động thanh tra
  •    Thủ tục hành chính
  •    Báo cáo thanh tra
  •    Điểm kinh doanh thuốc BVTV
  •    Tin thanh tra chuyên nghành
  •    Văn bản quy phạm pháp luật

 

Khách trực tuyến :231  
Số lượt truy cập : 44937
Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2010

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động công tác thanh tra chuyên ngành

 BV&KDTV năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm2011

 I/ Kết quả thực hiện năm 2010.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành BV-KDTV, Thanh tra chuyên ngành đã xây dùng kế hoạch hoạt động năm 2011 trình Chi cục trưởng và Chánhthanh tra Sở thẩm định,  được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng phê duyệt kế hoạch số 05/KH-TTr ngày 14 / 01 /2010 đây là căn cứ để hoạt động của thanh tra. Trong năm 2011, công tác thanh tra, kiểm tra đạt được kết quả sau:

1. Công tác tuyên truyền phổ biến phápluật và vệ sinh an toàn thực phẩm:

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật đối với cán bộ chính quyền cơ sở và các ngành liên quan, đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm vững pháp luật trong kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng nhập nội cho các đối tượng kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật năm 2010, Thanh tra chuyên ngành BV&KDTV đã thực hiện:

- Tổchức 08 lớp tập huấn chuyên môn, phổ biến các văn bản pháp luật về thuốc bảo vệ hực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ là lãnh đạo UBND, HTX các xã,thị trấn và những người kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho 525 đại biểu tham dự. Yêu cầu 345 chủ cơ sở kinh doanh,buôn bán thuốc bảo vệ thực vật ký cam kết thực hiện các quy định về buôn bánthuốc bảo vệ thực vật.

-Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng xây dựng phóng sự, chương trình phổ biến tuyên truyền pháp luật về thuốc bảo vệ thựcvật, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trong các đợt phòng trừ sâu bệnh.

(tập huấn chuyên môn và phổ biến văn bản PL mới năm 2010 tại huyện An Lão)

- Thẩm định, đề nghị Chi cục trưởng gia hạn và cấp mới 43 CCHN buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, chuyển đổi 319 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV sang mẫu mới theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 /10 /2008 của Bộ NN-PTNT.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra:

a, Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật:

- Năm 2010, thanh tra chuyên ngành đã phối hợp với thanh tra các quận, huyện, Chi cục Quản lý thị trường; phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện 05 đợt thanh tra, kiểm tra đối với 100 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phát hiện 41 trường hợp vi phạm chiếm 41 %. Các hình thức vi phạm không đủ điều kiện theo quy định về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, các sai phạm gồm:

- Không đủ điều kiện: 13 trường hợp, chiếm 13%.            

- Buôn bán thuốc ngoài danh mục:  05 trường hợp, chiếm 5%.

- Buôn bán thuốc quá hạn sử dụng: 04 trường hợp, chiếm 4%.

- Bảo quản thuốc không đảm bảo theo quy định:  12 trường hợp, chiếm 12%.

- Bán thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng: 02 trường hợp, chiếm 2%.

- Đoàn thanh tra đã xử lý: Phạt tiền 21 trường hợp thu phạt 13.400.000đ nộp vào ngân sách nhà nước, nhắc nhở 05 trường hợp, phạt cảnh cáo 15 trường hợp; Đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung (tịch thu 16,39 kg và 2,07 lít thuốc ngoài danh mục, thuốc quá hạn không còn giá trị sử dụng để tiêu hủy), niêm phong toàn bộ số thuốc không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật.

- Năm 2010, thanh tra chuyên ngành đãphối hợp với thanh tra Cục Bảo vệ thực vật lấy 42 mẫu thuốc bảo vệ thực vậtđang được kinh doanh, buôn bán tại các đại lý trên địa bàn thanh phố. Đến nayđã có 05 mẫu không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, thanh tra chuyên ngành đã xửlý theo đúng quy định của pháp luật.

b,Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm dịch thực vật

- Phối hợp với trạm Kiểm dịch thực vật nội địa tiến hành kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh, buôn bán giống cây trồng nhập nội trên địa bàn thành phố. Nhìn chung các cơ sở kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây trồng nhập nội.

II.Công tác khác.

 -Trong năm qua, thanh tra chuyên ngành BV&KDTV đã phối hợp với phòng Quản lý thuốc của Cục BVTV điều tra tình hình sử dụng, kinh doanh, sản xuất thuốc BVTVtrên địa bàn thành phố Hải Phòng theo mẫu biểu.

III.Đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra năm 2010:

1.Kết quả đạt được:

- Thanh tra chuyên ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các quyết định thanh tra theo đúng trình tự quy định của pháp luật, đạt được mục đích, yêu cầu của các đợt thanh tra, kiểm tra.

- Qua thanh tra đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn thành phố. Đề xuất, tham mưu cho các cấp chính quyền cơ sở tăngcường công tác quản lý thuốc BVTV, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụngthuốc BVTV trong phun trừ dịch hại bảo vệ cây trồng.

2.Tồn tại:

- Kết quả thanh kiểm tra trong kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV còn hạn chế: một số hộ buôn bán thuốc cố tình vi phạm nhiều lần, nhiều hộ kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV nhỏ lẻ trong thôn xóm hiểu biếu rất hạn chế về các quy định của pháp luật trong kinh doanh,buôn bán thuốc BVTV.

- Chưa xử lý được người vi phạm về sử dụng thuốc BVTV; bao bì thuốc BVTV sau sử dụng còn vứt bừa bãi ngoài đồng ruộng.

3.Nguyên nhân:

- Thị trường thuốc bảo vệ thực vật đa dạng về chủng loại thuốc, nhiều tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, buôn bán, nhiều đối tượng kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nhỏ lẻ trong cácthôn, xóm hiểu biết rất hạn chế về các quy định của pháp luật; nông dân sử dụngthuốc bảo vệ thực vật theo thói quen, chưa tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bảo vệ thực vật của chính quyền cơ sở chưa cao, có nơi còn buông lỏng quản lý.

- Lực lượng thanh tra chuyên ngành cònmỏng, chưa đáp ứng đực yêu cầu về số lượng do địa bàn rộng.

- Thẩm quyền xử phạt của thanh tra chuyên ngành còn thấp chưa đủ sức răn đe, khó thực hiện.

III. Phương hướng hoạt động năm 2011

Thực hiện theo như kế hoạchtrình Giám đốc Sở NN&PTNT phê duyệt


  Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
  Kế hoạch số 158/KH-SNN ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2020.
  Kế hoạch số 154/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18/5/2020 về Sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và cây vụ Đông 2020
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu, vụ Đông và phát triển rau, quả năm 2020”
  Tích cực chủ động phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2020
  Phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ xuân 2020
  Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2020
  Hướng dẫn số 253/HD-TrT ngày 20/4/2020 của Chi cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa Xuân 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 vụ Xuân 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 20/3/2020
  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn