Customize this text ...
Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn baovethucvathaiphong.vn như một sự tri ân với tác giả.
Copyright © 2022 | baovethucvathaiphong.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status
Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hải Phòng
TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
 •   BẢO VỆ THỰC VẬT
  •    Tin - Hoạt động
  •    Tình hình dịch hại tuần
  •    Hướng dẫn kỹ thuật
  •    Khảo nghiệm thuốc BVTV
  •    Văn bản chỉ đạo của Thành phố, Bộ, Ngành
  •    Văn bản chỉ đạo của chi cục
  •    Văn bản chỉ đạo các huyện
  •    Báo cáo công tác BVTV
 •   KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI NỘI
  •    Kết quả hoạt động
  •    Hướng dẫn kỹ thuật
  •    Dịch hại kiểm dịch thực vật
  •    Thủ tục hành chính
  •    Tin kiểm dịch thực vật
 •   THANH TRA CHUYÊN NGÀNH
  •    Hoạt động thanh tra
  •    Thủ tục hành chính
  •    Báo cáo thanh tra
  •    Điểm kinh doanh thuốc BVTV
  •    Tin thanh tra chuyên nghành
  •    Văn bản quy phạm pháp luật

 

Khách trực tuyến :62  
Số lượt truy cập : 108684
Văn bản chỉ đạo của thành phố,bộ,ngành
Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng, trên một số diện tích đã được phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lần 1 và diện tích chưa được phun trừ còn nhiều điểm có mật độ sâu non rất cao.


Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang vũ hóa rộ và đẻ trứng, mật độ trứng phổ biến 50 - 70 quả/m2. cao 150 - 200 quả/m2, cá biệt 600-800 quả/m2...Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng, thời gian qua các địa phương đã chỉ đạo nông dân phun trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh trỗ trong tháng 4/2019, kết quả phòng trừ cơ bản tốt. Tuy nhiên, một số hộ nông dân do phun muộn, phun không đúng kỹ thuật nên cá biệt có một số diện tích bệnh đạo ôn gây hại cổ bông với tỷ lệ 5 – 10% số bông

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay rầy lưng trắng lứa 1 đang nở, mật độ rầy cám phổ biến 10 – 15 con/m2, cao 100 – 150 con/m2. Thời gian tới, rầy cám tiếp tục nở và gia tăng mật độ từ nay đến cuối tháng 3/2019, đây là nguồn rầy có nguy cơ truyền bệnh lùn sọc đen gây hại lúa vụ Xuân và vụ Mùa năm 2019.

Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018

Công văn số 2054/SNN-TrT ngày 05/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018

Để phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa do rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện quận, xã, phường, thị trấn vầ các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo Chỉ thị

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trên các trà lúa giai đoạn từ hồi xanh đến đẻ nhánh, rầy lưng trắng trưởng thành xuất hiện với mật độ cao đột biến so với tuần trước, trong đó kết quả giám định rầy lưng trắng trên lúa ngày 25/7/2018 của Trung tâm BVTV phía Bắc có 54,3% mẫu rầy nhiễm virus lùn sọc đen phương Nam (tỷ lệ mẫu rầy mang virus rất cao). Trước tình hình đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công điện chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 đang phát sinh phát triển và gây hại trên lúa Mùa, mật độ sâu và diện tích nhiễm gia tăng trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hải Phòng đã tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công văn chỉ đạo trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7. Tuy nhiên, mấy ngay đầu lịch phun (10, 11/9)thời tiết mưa nắng xen kẽ ảnh hưởng tới tiến độ và hiệu quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏi lứa 7. Để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 gây ra, Chic cục tiếp tục tham mưu trình Sở NN&PTNT ban hành Công điện số 08/CĐ-SNN ngày 12/9/2017 về việctập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa vụ Mùa 2017.

Hiện nay, trên đồng ruộng trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 đã vũ hóa và đẻ trứng, sâu non đang nở sẽ gây hại bộ lá đòng cho trà lúa trõ sau ngày 10/9/2017. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra và bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa 2017, ngày 06/9/2017 Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công văn số Công văn số 1857 1857/SNN-TrT V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Sau mưa dông từ ngày 15 đến ngày 17/8/2017, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn phát sinh, gây hại; bệnh lùn sọc đen hại lúa có chiều hướng gia tăng về diện tích và tỷ lệ gây hại trên đồng ruộng. Hai bệnh này là đối tượng gây hại khó kiểm soát và ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất lúa. Để chủ động quản lý bệnh Bạc lá và bệnh lùn sọc đen, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra cho lúa vụ Mùa 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành công văn chỉ đạo phòng trừ bệnh bạc lá và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017.

Để hạnh chế thiệt hại do các đối tượng sinh vật hại lúa gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành công văn số 1662/SNN-TrT ngày 15/8/2017 về viêc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Vụ Mùa 2017 rầy lưng trắng lứa 5 gây hại bất thường so với nhiều năm trở lại đây; rầy lưng trắng gây hại trực tiếp làm cho cây lúa vàng, còi cọc kém phát triển còn gây hại gián tiếp là vec tơ truyền virus Lùn sọc đen phương Nam. Để bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2017, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ban hành công điện số 06/CĐ-CT ngày 16/8/2017 về việc phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen bỏa vệ lúa vụ Mùa năm 2017.

Thời gian qua các địa phương đã tập trung cho công tác chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng hại lúa. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng mật độ hiện tại của rầy lưng trắng trên đồng ruộng còn cao, diện tích nhiễm rầy gia tăng. Để tạo điều kiện cho cây lúa phát triển thuận lợi cho năng suất cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy lưng trắng gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công điện số 05/CĐ-SNN về việc phun trừ rầy lưng trắng bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Đến nay, lúa Xuân đã trỗ xong cơ bản, các trà lúa tập trung ở giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh - chín. Rầy nâu lứa 3 đang phát sinh gây hại trên lúa Xuân từ nay đến cuối vụ. Để bảo vệ năng suất lúa Xuân 2017, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1035 về việc tăng cường chỉ đạo phun trừ rầy nâu bảo vệ năng suất lúa Xuân 2017.


Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật, có khoảng 17.550 ha lúa trỗ sau 20/9/2016 cần phải phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5; Nhiều diện tích lúa có mật độ ổ trứng sâu cao sẽ phải phun thuốc kép hai lần. Ngày 16/9/2016 UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2016.

  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn