TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :83  
Số lượt truy cập : 33791
Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019

Thời gian qua, điều kiện thờitiết tương đối thuận lợi cho các trà lúa sinh trưởng và phát triển, lúa sinhtrưởng khá tốt. Trà lúa Mùa sớm đang giai đoạn làm đòng – thấp tho trỗ; trà lúaMùa đại trà đang giai đoạn phân hóa đòng – làm đòng, dự kiến lúa trỗ tập trungtừ ngày 10 – 25/9/2019 (ước khoảng 75% diện tích). 

Hiện nay, theo điều tra của Chicục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng, trên đồng ruộng đã xuất hiện mộtsố đối tượng sinh vật gây hại chính như sau:

* Trên trà lúa Mùa sớm trỗtrước ngày 10/9/2019, trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 5 đã vũ hóa rộ và đẻtrứng; mật độ trưởng thành phổ biến 0,05 - 0,1 con/m2, cao 0,5 – 1,0 con/m2, cábiệt 2,0 con/m2; mật độ ổ trứng 0,1 - 0,2 ổ/m2, cao 0,5 – 1,0 ổ/m2, cá biệt 2,0ổ/m2. Diện tích trà lúa mùa sớm ước khoảng   7.700 ha (22,7% DT), tập trung tại một số địaphương như: Tân Viên, Chiến Thắng, An Tiến, Tân Dân, Quốc Tuấn – huyện An Lão;An Hòa, Trấn Dương, Trung Lập, Tiền Phong, Vĩnh Phong, Thanh Lương – huyện VĩnhBảo; Vinh Quang, Đông Hưng, Tiên Thắng, Quang Phục – huyện Tiên Lãng; Minh Tân,Lập Lễ, Tam Hưng, Phục Lễ – huyện Thủy Nguyên; Hữu Bằng, Đại Hà, Thụy Hương  – huyện Kiến Thụy; An Hồng, Tân Tiến, An Hưng,An Hòa – huyện An Dương...

Thời gian tới, trưởng thành lứa5 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, sâu non nở và gây bông bạc cho trà lúa Mùa sớmtrỗ từ nay đến trước ngày 10/9/2019. 

* Ngoài ra, trưởng thành sâu cuốnlá nhỏ lứa 6 đã bắt đầu vũ hóa và đẻ trứng; bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá,bệnh khô vằn đã xuất hiện trên đồng ruộng; chuột gây hại gia tăng trên lúa làmđòng, đặc biệt các chân ruộng cạn, ruộng gần khu vực bỏ hoang không canh tác...

Để hạn chế thiệt hại do sâu đụcthân 2 chấm gây hại trên lúa Mùa sớm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đềnghị Ủy ban nhân dân, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòngKinh tế các huyện, quận tăng cường cán bộ kỹ thuật theo dõi chặt chẽ các đốitượng sinh vật gây hại lúa Mùa và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừhiệu quả; trước mắt hướng dẫn nông dân phun trừ sâu đục thân 2 chấm trên tràlúa Mùa sớm như sau:

- Xác định trà lúa trỗ từ nay đến trước ngày 10/9/2019,nếu có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m2 trở lên hướng dẫn nông dân phuntrừ bằng thuốc hóa học; trên những diện tích lúa có mật độ ổ trứng từ 0,5 ổ/m2trở lên phải phun 2 lần (lần hai sau lần thứ nhât 5 - 7 ngày, thời điểm lúa trỗhoàn toàn).

- Thời gian phun trừ: từ ngày30/8/2019 đến trước ngày 10/9/2019, phun khi lúa đòng già – nứt bẹ đòng (lúa thấp tho trỗ đến đâu phun trừ đến đó).

- Các loại thuốc có thể sửdụng: Winter 635EC, Virtako 40WG,           Kampon 600WP, Wavotox 600 EC,VoliamTargo 063SC, Prevathon 5SC, …

* Đối với diện tích lúa đại trà(trỗ tập trung từ 10 – 25/9/2019), cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sâuđục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vậtsẽ có văn bản chỉ đạo sau).

* Ngoài ra, tiếp tục diệt chuộtbằng các biện pháp thủ công và hóa học (nghiêm cấm dùng điện diệt chuột)... 

* Đề nghị ĐàiPhát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, các Đài Truyền thanh địaphương tăng cường đưa tin về tình hình  sâu đục thân 2 chấm và sinh vật gây hại lúa từnay đến cuối vụ các biện pháp phòng trừ hiệu quả để nông dân biết và thựchiện./.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Công văn số 519/TrT-TV ngày 27/8/2019 về việc phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019, file:519 TrT-TV.signed.pdf


  Tích cực chủ động phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2020
  Phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ xuân 2020
  Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2020
  Hướng dẫn số 253/HD-TrT ngày 20/4/2020 của Chi cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa Xuân 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 vụ Xuân 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 20/3/2020
  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn