TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :98  
Số lượt truy cập : 1311828
Kết quả điều tra sinh vật gây hại nông sản bảo quản trong kho năm 2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật;Công văn số 69/CV- KD1 ngày 6/5/2016 của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I vềviệc triển khai thực hiện công tác KDTV nội địa năm 2016; Công văn số189/BVTV-KDTV của Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng ngày 02.6.2016 v.vĐiều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật HảiPhòng đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng Itiến hành điều tra thành phần sinh vật gây hại nông sản trên địa bàn Hải Phòngnăm 2016. Kết quả điều tra 13 đơn vị:

+ Với tổng diện tích sànkho đã điều tra là: 46.265 m2;

+ Tổng lượng hàng hoánông sản đã điều tra là: 60.314 tấn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi(ngô, mạch, khô dầu đậu tương...) hàng đậu đỗ của các đơn vị sản xuất thức ănchăn nuôi, nhà máy sản xuất bột mỳ, nhà máy bia và một số chợ trên địa bàn.

Kết quả:

- Đã phát hiện 04 ổ dịchmọt đậu Mexico (Zabrotes subfasciatus B.) trên 100 kg đỗ đỏ HàLan là đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam tạichợ Tam Bạc, chợ An Dương. Chi cục đã báo cáo và phối hợp Chi cục Kiểm dịchthực vật Vùng I xử lý triệt để theo quy định.

- Công tác xông hơi khửtrùng của các đơn vị đều có hợp đồng với các Công ty khử trùng. Tuy nhiên côngtác xông hơi khử trùng chưa đảm bảo yêu cầu, phủ bạt chưa đủ độ kín, không cóbiển cảnh giới, xếp lô hàng chưa đạt yêu cầu… Đoàn đã yêu cầu các đơn vị bảoquản tự nhắc nhở giám sát chặt chẽ công tác xông hơi khử trùng theo đúng quyđịnh.


  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam