TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :256  
Số lượt truy cập : 948
Kết quả điều tra sinh vật gây hại nông sản bảo quản trong kho năm 2016

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật;Công văn số 69/CV- KD1 ngày 6/5/2016 của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I vềviệc triển khai thực hiện công tác KDTV nội địa năm 2016; Công văn số189/BVTV-KDTV của Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng ngày 02.6.2016 v.vĐiều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật HảiPhòng đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng Itiến hành điều tra thành phần sinh vật gây hại nông sản trên địa bàn Hải Phòngnăm 2016. Kết quả điều tra 13 đơn vị:

+ Với tổng diện tích sànkho đã điều tra là: 46.265 m2;

+ Tổng lượng hàng hoánông sản đã điều tra là: 60.314 tấn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi(ngô, mạch, khô dầu đậu tương...) hàng đậu đỗ của các đơn vị sản xuất thức ănchăn nuôi, nhà máy sản xuất bột mỳ, nhà máy bia và một số chợ trên địa bàn.

Kết quả:

- Đã phát hiện 04 ổ dịchmọt đậu Mexico (Zabrotes subfasciatus B.) trên 100 kg đỗ đỏ HàLan là đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam tạichợ Tam Bạc, chợ An Dương. Chi cục đã báo cáo và phối hợp Chi cục Kiểm dịchthực vật Vùng I xử lý triệt để theo quy định.

- Công tác xông hơi khửtrùng của các đơn vị đều có hợp đồng với các Công ty khử trùng. Tuy nhiên côngtác xông hơi khử trùng chưa đảm bảo yêu cầu, phủ bạt chưa đủ độ kín, không cóbiển cảnh giới, xếp lô hàng chưa đạt yêu cầu… Đoàn đã yêu cầu các đơn vị bảoquản tự nhắc nhở giám sát chặt chẽ công tác xông hơi khử trùng theo đúng quyđịnh.


  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 01/2021
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 12/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 11
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn