TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :101  
Số lượt truy cập : 9097
Kết quả thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật nội địa 6 tháng đầu năm 2012

   KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KDTV NỘI ĐỊA

     1.  Quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng và sinh vật có ích nhập nội

       * Kiểm tra thủ tục KDTV đối với giống cây trồng nhập nội.

        Trạm đã kiểm tra thủ tục KDTV cho 365,01 tấn giống lúa, rau màu cây cảnh của các tổ chức cá nhân nhập khẩu, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn. Trong đó:

            + Hạt giống lúa Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ các loại: 362,97 tấn

            + Củ giống khoai tây Trung Quốc, Hà Lan, Đức, Hàn Quốc: 2,0 tấn

            + Hạt giống rau các loại: 0,04 tấn

        - Qua Kiểm tra các lô hạt giống và cây cảnh trên có đủ thủ tục KDTV theo quy định, nhưng việc khai báo thủ tục KDTV mới thực hiện được ở các đơn vị nhập khẩu, vẫn còn một số đơn vị, tổ chức cá nhân kinh doanh chưa tiến hành khai báo theo quy định.

       - Trạm đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu giám định cho 6 lô hạt giống lúa và rau màu nhập nội trên đại bàn Hải Phòng. Kết quả chưa phát hiện thấy dịch hại KDTV Việt Nam trên các lô hạt giống.

     * Kết quả theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội ngoài đồng ruộng.

          Vụ đông xuân năm 2012, tại Hải Phòng diện tích gieo trồng giống cây trồng nhập nội là 9.384,4 ha, tăng hơn với vụ đông xuân năm 2011 là 8.73%              , trong đó:

        - Lúa: 6.500 ha gồm các giống: SYN6,Thục Hưng 6, D.Ưu 527, Bte-1, Bio 404, Việt Trang, Nhị ưu 986, Nhị ưu 838, PHB 71 ...

        - Rau màu: 2.884,4 ha, gồm:

                   + Ớt Hàn Quốc: 279,5 ha

+ Cà chua Mỹ, Thái Lan, Pháp...: 452,5 ha

                   + Đậu đỗ Trung Quốc: 50 ha

+ Dưa chuột: 394 ha

+ Dưa hấu Thái Lan: 101,5 ha

+ Khai tây: 762,5 ha

+ Bắp cải, rau  củ các loại: 840 ha

       - Hoa cây cảnh:

                  + Hoa Lay ơn Pháp, Lyly Hà Lan: 1,9 ha

                  + Cây Thông đen và Cây Tùng La Hán (Nhật Bản): 2,5 ha

         Trạm đã phối hợp với Phòng kỹ thuật, trạm BVTV các huyện tiến hành theo dõi dịch hại trên giống cây trồng nhập nội, trên giống hoa, cây cảnh trên địa bàn; kịp thời khuyến cáo và chỉ đạo nông dân xử lý ngăn chặn kịp thời các đối tượng dịch hại thông thường bảo vệ năng suất. Kết quả điều tra: Chưa phát hiện thấy dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam trên giống cây trồng nhập nội gieo trồng ngoài đồng ruộng.

2. Quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với sản phẩm thực vật lưu trư trong kho.

 Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật; Công văn số 38/CV- KD1 ngày 6/03/2012 của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I về việc điều tra sâu mọt kho tàng năm 2012. Công văn số 46/BVTV – KDTV ngày 12/04/2012 của Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng, Trạm KDTV đối nội phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I tiến hành điều tra thành phần dịch hại nông sản trên địa bàn Hải Phòng năm 2012. Kết quả điều tra 10 đơn vị:

         + Với tổng diện tích sàn kho đã điều tra là: 41.150 m2

         + Tổng lượng hàng hoá nông sản đã điều tra là: 53.794,9 tấn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi( ngô, mạch, khô dầu đậu tương...).

           + Qua điều tra giám định được một số đối tượng sâu mọt thông thường.

  Kết quả: Chưa phát hiện thấy dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên hàng nông sản.

 3. Quản lý vật thể bị nhiễm dịch, ổ dịch, vùng dịch.

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật về công tác quản lý các ổ dịch hại KDTV Việt Nam, ngay từ đầu năm Trạm đã lên kế hoạch điều tra, giám sát các ổ dịch theo quy định.

   - Đối với các ổ dịch mọt cứng đốt TG(Trogoderma granarium E.): Trạm đã tiến hành điều tra giám sát chặt chẽ các ổ dịch tại: Kho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Đức, Kho Công ty Artexport, Công ty TNHH Đại Thiên Quý, Công ty TNHH Newhope Hà Nội chi nhánh tại Hải Phòng, Kho công ty TNHH Xuân Trường 2 nhiễm năm 2010 đã xử lý triệt để theo quy định. Kết quả điều tra chưa thấy xuất hiện trở lại của các đối tượng dịch hại trên.

    - Đối với các ổ dịch mọt đậu Mêxicô(Zabrotes subfasciatus B.) trên hàng đậu Hà Lan tại chợ An Dương, chợ Tam Bạc đã phát hiện và xử lý năm 2011 không thấy sự tồn tại trên hàng tồn cũ, không phát hiện thấy sự xuất hiện mới.

     Trạm KDTV tiếp tục điều tra theo dõi theo quy định: Ổ dịch Mọt cứng đốt(Trogoderma granarium E.), mọt đậu Mêxicô(Zabrotes subfasciatus B.) sẽ báo cáo cụ thể sau.

 4. Quản lý việc thực hiện các biện phát xử lý KDTV tại địa phương.

Thực hiện Quyết định 89/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ NN&PTNN về quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật. Hiện nay tại Hải Phòng bộ phận bảo quản thuộc Dự trữ Quốc gia khu vực Đông Bắc thực hiện công tác xông hơi khử trùng bảo quản nội địa, song nhưng năm gần đây công nghệ bảo quản kín đã cơ bản được sử dụng, thay thế cho việc bảo quản bằng thuốc hóa học. Vì vậy nội dung giám sát khử trùng đơn vị chưa thực hiện.Về việc cấp Giấy chứng nhận, chứng chỉ, thẻ xông hơi khử trùng, Chi cục đã gửi các thủ tục hành chính về phòng một cửa sở NN&PTNT tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu thuận lợi về mặt thủ tục hành chính. Tuy nhiên chưa có đối tượng nào xin cấp và gia hạn.

 5. Xây dựng, thực hiện các chương trình điều tra, giám sát dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng nhập nội và sản phẩm thực vật bảo quản trong kho.

Thực hiện công tác KDTV nội địa theo Thông tư 88/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNN. Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng tiến hành lên kế hoạch và thực hiện chương trình điều tra giám sát dịch hại trên giống cây trồng nhập nội ngoài đồng ruộng và sản phẩm thực vật  bảo quản trong kho trên địa bàn thành phố. Sáu tháng đầu năm, qua điều tra, giám sát chưa phát hiện thấy dịch hại đối tượng KDTV Việt Nam.

  * Đánh giá chung:

Sáu tháng đầu năm 2012, công tác kiểm dịch thực vật  nội địa Hải Phòng tiếp tục bám sát nội dung công tác Kiểm dịch thực vật, tổ chức và thực hiện tốt các nội dung theo quy định. Đồng thời thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện và chỉ đạo phòng trừ các đối tượng dịch hại thông thường mà đơn vị giao cho.


  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn