TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :102  
Số lượt truy cập : 9098
Kết quả điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 04/2012

Kết quả điều tra sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội tháng 04/2012

                                                                                                                                     

TT

 

 

Tên giống cây trồng nhập nội

Tổ chức, cá nhân nhập

 

Địa điểm và thời gian điều tra

DT gieo trồng

(ha)

Tình hình sinh vật gây hại

 

 

Ghi chú ( giai đoạn sinh trưởng, tình trạng cây và các vấn đề khác lạ)

Tên Việt Nam

Tên KH

  I

 Lúa   

 

 

 

6.500

 

 

 

 

D. ưu 527

Nhị ưu 838

Nhị ưu 63

Nhị ưu 986

Phú ưu 1; 2

SYN 6

Thiên ưu 1025

Bte- 1

PHB 7

VT404

Bio 404

PHP 71

Thục Hưng 6

 

 

 

 

 

Cty CP NN KT cao HP

Cty TNHH Nam Dương

Cty TNHH Đại Dương

Cty CP GCT Bắc Ninh

 Cty CP GCT Trung ương

Cty CP GCT Miền Nam

Cty TNHH  ADC

 

Vĩnh Bảo,

Tiên Lãng,

Kiến Thụy,

An Lão,

An Dương   (17/4/2012)

(18/4/2012)

(19/4/2012)

(23/4/2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ốc bươu vàng (Pomacea sp.): RR

- Chuột hại (Rattus argentiventer): RR

- Sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalin Guenee)

  + TT phổ biến: 0,5 - 1 c/m2 cao 3 c/m2

  + SN (T1;2 ): MĐPB 25  c/m2 cao 40 c/m2

  + Trứng MDDPB: 30q/m2 cao 60 q/m2

- Sâu đục thân 2 chấm (Scirpophaga incertulas Walker) : RR  (T2;3)

- Sâu đục cú mèo (Sesamia inferens Walker): RR

- Rầy lưng trắng (Sogatella furcifera H.): MĐPB 45 c/m2 cao 80 c/m2 (T2;3;4;5;TT)

- Rầy nâu (Nilaparvata lugens S.): MĐPB 20 c/m2 cao 40 c/m2
- Bệnh khô văn(Rhizoctonia solani Palo): TLBPB 10% cao 25%(Cấp 1,3)

- Bệnh đạo ôn lá (Piricularia oryzae): RR

 

 

 

 

 

 Phân hóa đòng – Đòng non

II.

Rau màu

 

 

 

  565

 

 

1.

  Dưa hấu 

(Thái Lan)

 

 

 

 

Cty TNHH Nông Trang, Cty TNHH Thành Nông

  Cty CPTiếp thị Hoàn Hảo

Tiên Lãng, Kiến Thụy

(17/04/2012)

 

       

30

- Ruồi đục lá (Liriomyza sp.): RR

 

 

 

 

 

 

  Phát triển thân lá, hoa quả

2.

   Cà chua

VL 2000, VL2910, VL 3000, VL 3500, VL 3600 (Mỹ); Israel

 

Cty TNHH Thương  mại Hoa Sen,

Cty TNHH GCT Hòang   Nông

Cty TNHH TM Tân Nông,

Công ty TNHH TM và sản xuất  giống  cây trồng  Đấ t Việt 

Cty  giống  rau  Bình Minh.

   Đồ Sơn ,

Tiên Lãng,

 An Dương

    (23/04/2012)

168,5

- Ruồi đục lá (Liriomyza sp.): RR

- Bọ phấn (Bemisia tabasi): MĐTB 2,5 c/m2 cao 7 c/m2

- Bệnh  héo vàng (Fusarium sp.) : RR

 

 

 

Phát triển thân lá, hoa quả, thu hoạch

 

 

3.

      Ớt

( Hàn Quốc)

 

 

 

Công ty TNHH TM  và sản xuất giống cây trồng Đất Việt

Tiên lãng, Vĩnh Bảo, An Lão

  (18/04/2012)

    279,5

      

- Bọ trĩ (Thrips palmi):  RR

- Bệnh đốm mắt ếch (Cercospora capsici): RR

- Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporiodes): TLBTB 0,5% cao 3,5%

 

Hoa quả - Thu hoạch

4.

Dưa chuột

(Thái lan)

 

 

Cty TNHH Hoàng Nông

TiênLãng,  An Dương

   (16/4/2012)

 

37

- Ruồi đục lá (Liriomyza sp.) : RR

- Bọ phấn (Bemisia tabasi): MĐTB 3,5 c/m2

- Bệnh phấn trắng (Sphaerotheca fuligena) : TLBTB 4,5% cao 9% (Cấp 1; 3)

 Hoa quả, thu hoạch

5.

     Đậu đỗ

( Trung Quốc)

 

 

  An Dương

  (16/4/2012)

50

- Ruồi đục lá (Liriomyza sp.) : RR

- Lở cổ rễ  (Fusarium sp.): TLB 5,5% cao 10 %

Phát triển thân lá, hoa quả, thu hoạch

III

Cây cảnh

 

 

 

   4,0

 

 

1.

Cây Thông đen – Cây Tùng La Hán

(Nhật Bản)

 

Cty TNHH Nhà nước MTV Tư vấn và ĐT Phát triển Rau – Hoa - Qủa Hà Nội

Nhà máy văn phòng phẩm HPS - Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

(20/4/2012)

   2,5

- Cây sinh trưởng phát triển bình thường

Vườn ươm

2.

   Hoa loa kèn

(Trung Quốc)

 

 

  An Dương

 (16/4/2012)

  1,5

 - Bệnh khô đâu lá : RR

 - Rệp gốc (Aphis sp.) : RR

 Nụ hoa

(Chưa phát hiện thấy  dịch hại  thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên giống cây trồng nhập nội gieo trồng ngoài  đồng ruộng)

Ghi chú chữ viết  tắt:      SĐT: Sâu đục thân                            N: Nhộng           MĐTB: Trung bình        TT: Trưởng thành         TLH: Tỷ lệ hại          

                                          SXBT: Sâu xanh bướm trắng           SN: Sâu non      TN: Tiền nhộng                C: Cấp bệnh                  TLB: Tỷ lệ bệnh

                                          RR: Rải rác   


  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn