TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :130  
Số lượt truy cập : 9126
Kết quả thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật nội địa năm 2011

 

BÁO CÁO

              Kết quả hoạt động công tác Kiểm dịch thực vật nội địa

                          năm 2011 phương hướng công tác năm 2012

 


       Thực hiện Nghị định số 02/2007/N Đ-CP ngày 5/1/2007 của Chính phủ, Nghị định về Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác Kiểm dịch thực vật (KDTV) nội địa. Năm 2011 Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tổ chức triển khai, thực hiện công tác KDTV tại địa phương cụ thể như sau:

 

   I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KDTV NỘI ĐỊA

     1.  Quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng và sinh vật có ích nhập nội

       * Kiểm tra thủ tục KDTV đối với giống cây trồng nhập nội.

        Trạm đã kiểm tra thủ tục KDTV cho 1.816,611 tấn giống lúa, rau màu cây cảnh của các tổ chức cá nhân nhập khẩu, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn. Trong đó:

            + Hạt giống lúa Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ các loại: 179,352 tấn

            + Củ giống khoai tây Trung Quốc, Hà Lan, Đức, Hàn Quốc: 95 tấn

            + Cây Thông đen, Tùng La Hán Nhật Bản: 1.542,2 tấn  (961 cây)

        - Qua Kiểm tra các lô hạt giống và cây cảnh trên có đủ thủ tục KDTV theo quy định.

       - Trạm đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu giám định cho 4 lô hạt giống lúa và rau màu nhập nội trên đại bàn Hải Phòng. Kết quả chưa phát hiện thấy dịch hại KDTV Việt Nam trên các lô hạt giống.

     * Kết quả theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây trồng nhập nội ngoài đồng ruộng.

           Năm 2011, tại Hải Phòng diện tích gieo trồng bằng giống cây nhập nội là 10.265,5ha, tăng hơn  năm 2010 là 1.391,6 ha tương đương 13,5%, trong đó:

        - Lúa: 7.175 ha gồm các giống: Thục Hưng 6, D.Ưu 527, Bte-1, Bio 404, Việt Trang, Nhị ưu 986, Nhị ưu 838, Thiên Nguyên ưu 16, PHB 71 ...

        - Rau màu: 3.072,8 ha, gồm:

                   + Ớt Hàn Quốc: 201,7 ha

+ Cà chua Mỹ, Thái Lan, Pháp,...: 586,2 ha

                   + Đậu đỗ Trung Quốc: 45 ha

+ Dưa chuột: 402 ha

+ Dưa hấu Thái Lan: 190,5 ha

+ Khai tây: 784,2 ha

+ Bắp cải, rau  củ các loại: 863,2 ha

       - Hoa cây cảnh: 17,7 ha, gồm:

                  + Hoa Lay ơn Pháp, Lyly Hà Lan: 15,2 ha

                  + Cây thông đen và cây tùng La Hán (Nhật Bản): 2,5 ha

         Trạm đã phối hợp với Phòng kỹ thuật, trạm BVTV các huyện tiến hành theo dõi dịch hại trên giống cây trồng nhập nội, đặc biệt theo dõi sát tình hình bệnh Lùn Sọc Đen trên giống Thục hưng 6...; dịch hại trên các giống hoa, cây cảnh trên địa bàn; Kịp thời khuyến cáo và chỉ đạo nông dân xử lý ngăn chặn kịp thời các đối tượng dịch hại thông thường bảo vệ cây trồng.

     - Đối với cây thông đen và tùng La Hán nhập từ Nhật Bản, đây là loài cây trồng lần đầu tiên nhập khẩu về địa bàn Hải Phòng. Sau khi nhận được thông báo Kiểm dịch thực vật của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I. Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật và tiến hành phối hợ với Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I điều tra theo dõi hàng tháng theo đúng quy định. Tổng số cây nhập là 961 cây trong đó tùng La Hán: 761 cây; Thông đen: 197 cây). Qua điều tra theo dõi chưa phát hiện thấy dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam, tuy nhiên cho đến nay có 82 cây tùng La Hán va 1 cây thông đen bị chết chưa rõ nguyên nhân.

    Kết quả điều tra đã phát hiện trên cây lúa: 17 loài, rau màu 31 loài, hoa cây cảnh 4 loài,  dịch hại thông thường. Chưa phát hiện thấy dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam trên giống cây trồng nhập nội gieo trồng ngoài đồng ruộng.

2. Quản lý dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho.

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2011, Trạm kiểm dịch thực vật tiến hành 3 đợt tổng điều tra sinh vật gây hại hàng nông sản nhập khẩu bảo quản trong kho. Kết quả điều tra:

         + Tổng diện tích sàn kho đã điều tra là: 83.150 m2

         + Tổng lượng hàng hoá nông sản đã điều tra là: 179.710,2 tấn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu (ngô, mạch, đậu tương, khô dầu ...).

         + Đã phát hiện 7 ổ dịch mọt đậu Mexico (Zabrotes subfasciatus B.) tại chợ Tam Bạc, chợ An Dương, thị trấn An Lão. Trạm đã báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Chi cục, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I và thừa uỷ quyền xử lý triệt để theo quy định.

         + Đã phát hiện mọt cứng đốt TG (Trogoderma granarium E.)  trên 300 tấn ngô, bột mì tại kho số 89 đường vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền đồng thời báo cáo lãnh đạo Chi cục và Chi cục KDTV Vùng I để kiểm tra xử lý triệt để theo đúng quy định.

        Qua điều tra, thu thập số liệu đã giám định được thành phần dịch hại gồm 39 loài thuộc 20 họ, 4 bộ, trong đó có 2 loài  dịch hại kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam: Mọt cứng đốt TG (Trogoderma granarium E.) và mọt đậu Mexico(Zabrotes subfasciatus B.) trên hàng nông sản nhập khẩu và đã được xử lý kịp thời theo đúng quy định.

 3. Quản lý vật thể bị nhiễm dịch, ổ dịch, vùng dịch.

        Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật về công tác quản lý các ổ dịch hại KDTV Việt Nam. Ngay từ đầu năm Trạm đã lên kế hoạch điều tra, giám sát các ổ dịch đã phát hiện và xử lý các năm trước theo quy định.

   - Đối với các ổ dịch mọt cứng đốt TG(Trogoderma granarium E.): Trạm đã tiến hành điều tra giám sát chặt chẽ các ổ dịch tại: Kho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Đức, Kho Công ty Artexport, Công ty TNHH Đại Thiên Quý, Công ty TNHH Newhope Hà Nội chi nhánh tại Hải Phòng, Kho công ty TNHH Xuân Trường 2 nhiễm năm 2010 đã xử lý triệt để theo quy định.

     - Đối với các ổ dịch mọt đậu Mêxicô(Zabrotes subfasciatus B.) trạm đã kiểm tra giám sát chặt chẽ, tuy nhiên vì đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán tại các  chợ nên rất khó xử lý triệt để.

4. Quản lý và thực hiện các biện pháp xử lý Kiểm dịch thực vật tại địa phương

Năm 2011 đã tiến hành xử lý xông hơi khử trùng cho 250 kg đậu đỏ và trắng Hà Lan nhiễm mọt đậu Mêxicô(Zabrotes subfasciatus B.), phối hợp Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I giám sát việc thực hiện xông hơi khử trùng cho trên 300 tấn ngô, bột mì tại kho số 89 đường vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền nhiễm mọt cứng đốt TG (Trogoderma granarium E.) theo đúng quy định.

5. Xây dựng, thực hiện các chương trình điều tra, giám sát dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng nhập nội và sản phẩm thực vật bảo quản trong kho.

     Thực hiện công tác KDTV nội địa theo Thông tư 88/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNN. Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tiến hành lên kế hoạch và thực hiện chương trình điều tra giám sát dịch hại trên giống cây trồng nhập nội ngoài đồng ruộng và sản phẩm thực vật  bảo quản trong kho trên địa bàn thành phố. Đã phát hiện và phối hợp với Chi cục KDTV Vùng I giám sát xử lý kịp thời dịch hại Kiểm dịch thực vật Việt Nam - Mọt cứng đốt TG(Trogoderma granarium Everts) và mọt đậu Mêxicô(Zabrotes subfasciatus Boheman) tại Hải Phòng.

6. Công tác tập huấn tuyên truyền pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Trạm đã phối hợp với thanh tra chuyên ngành BV&KDTV tổ chức 3 lớp tập huấn văn bản về BV&KDTV cho 90 đối tượng để cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, kết hợp triển khai Nghị định 02/2007/NĐ-CP; Thông tư 88/2007/TT-BNN về công tác KDTV nội địa, Quyết định 89/2007/QĐ-BNN quy định quản lý nhà nước về hoạt động XHKT của Bộ Nông nghiệp & PTNT cho các đối tượng này nắm và thực hiện tốt các quy định về KDTV.

Tham mưu với Chi cục gửi công văn, kế hoạch điều tra sinh vật gây hại trên hàng nông sản cho các đơn vị kinh doanh, chế biến sản xuất thức ăn chăn nuôi; Phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý các chợ trong việc điều tra và xử lý dịch hại KDTV trên hàng nông sản của các chủ hộ kinh doanh.

  * Đánh giá chung:

         Năm 2011, công tác kiểm dịch thực vật  nội địa Hải Phòng tiếp tục bám sát nội dung công tác Kiểm dịch thực vật theo Thông tư số 88/2007/TT-BNN, tổ chức và thực hiện tốt các nội dung theo quy định. Đồng thời thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện và chỉ đạo phòng trừ các đối tượng dịch hại thông thường mà đơn vị giao cho.

 

II/ MỘT SỐ KHÓ KHĂN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ:

    1. Khó khăn và tồn tại:

- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi như Ngô, lúa mỳ, mạch ...từ Ấn Độ, Thái Lan và một số nước có nguy cơ nhiễm dịch hại KDTV Việt Nam được nhập khẩu vào địa  bàn ngày càng nhiều.

- Các kho chứa và trung chuyển hàng nông ản nhập khẩu của các tổ chức cá nhân trên địa bàn khá nhiều, nằm rải rác tại các doanh nghiệp, các vùng kho thuộc các quận nội thành.

- Việc khai báo và kiểm tra thủ tục Kiểm dịch thực vật của các tổ chức cá nhân nhập khẩu kinh doanh hàng nông sản không được thực hiện làm cho công tác quản lý sinh vật hại trên hàng nông sản nhập khẩu vào địa bàn chưa được kịp thời và triệt để.

- Chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực KDTV chưa đủ mạnh.

     2. Kiến nghị:

* Đề nghị Cục Bảo vệ thực vật:

- Quản lý chặt chẽ công tác KDTV cửa khẩu kể cả đường tiểu ngạch, ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch hại KDTV trước khi vào nội địa.

- Chỉ đạo các Trạm KDTV cửa khẩu gửi thông báo về KDTV của các lô hạt giống, hàng nông lâm sản nhập khẩu thuộc danh mục vật thể thuộc diện Kiểm dịch thực vật của Việt Nam cho các Chi cục BVTV trong thời gian sớm nhất để kịp thời kiểm tra và theo dõi sinh vật gây hại.

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục BVTV trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác KDTV nội địa tại địa phương.

- Rà soát các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, sớm đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hiệu lực cao, phục vụ cho công tác Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày một tốt hơn.

* Sở NN-PTNT: Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Pháp lệnh BV & KDTV, Pháp lệnh giống cây trồng trên địa bàn thành phố

 * Chi cục BVTV:

- Chỉ đạo các phòng Kỹ thuật, Sinh học, Thanh tra chuyên ngành và các Trạm BVTV huyện phối hợp chặt chẽ hơn với Trạm KDTV trong việc triển khai và thực hiện công tác KDTV nội địa.

 

III/ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC KDTV NỘI ĐỊA  NĂM 2012

     * Kế hoạch thực hiện:

   - Tiếp tục kiểm tra thủ tục KDTV trên giống cây trồng nhập nội trên địa bàn Hải Phòng.

   - Phối hợp với Thanh tra chuyên  ngành triển khai các văn bản pháp luật về BV & KDTV cho các đối tượng liên quan.

   - Tổ chức điều tra, giám sát theo dõi dịch hại trên giống cây trồng nhập nội ngoài đồng ruộng.

   - Điều tra dịch hại trên hàng nông sản bảo quản trong kho tại các tổ chức, cá nhân dự trữ, chế biến kinh doanh hàng nông sản.

   - Kiểm tra, theo dõi chặt chẽ các ổ dịch hại kiểm dịch thực vật Việt Nam đó phát hiện xử lý năm 2011 và các năm trước, kịp thời báo cáo Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I khoanh vùng xử lý triệt để:

        + Mọt cứng đốt(Trogoderma granarium E.) tại: Kho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Đức, Kho Công ty Artexport, Công ty TNHH Đại Thiên Quý, Công ty TNHH Newhope Hà Nội chi nhánh tại Hải Phòng, Kho công ty TNHH Xuân Trường 2.

      + Mọt đậu Mêxicô(Zabrotes subfasciatus B.) tại chợ An Dương, chợ Tam Bạc và các điểm khác trên địa bàn.

    * Biện pháp tổ chức thực hiện

  - Lập kế hoạch công tác năm 2012 và tổ chức thực hiện.

  - Phối hợp chặt chẽ với Chi cục KDTV Vùng I, Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I, các bộ phận: Thanh tra chuyên ngành, phòng Kỹ thuật, Sinh học, Trạm BVTV các huyện thực hiện công tác KDTV nội địa tại địa phương.


  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn