TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :217  
Số lượt truy cập : 1311099
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 01/6/2016

THÔNGBÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂYHẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 26/5 đến ngày 01 tháng 6 năm 2016)

 

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

Tuầnqua thời tiết Hải Phòng đầu tuần trời nắng nóng đêm không mưa, ngày 30/5 đêm vềsáng và gần trưa có mưa rào gây lụt một vài nơi, sau đó đến cuối tuần trời nắngnóng.

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :    

-Diện tích lúa trỗ sau 25/5/2016: 1.265 ha (3,5 % DTGC)

-Lúa Xuân sớm: chín – thu hoạch (đã thu hoạch 100 ha);

-Lúa Xuân muộn: trỗ bông – phơi màu – chắc xanh- chín;

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

A. Tình hình sinh vật gây hại lúa

1. Rầy nâu lứa 4: Rầynâu lứa 4 bắt đầu nở, mật độ (trưởngthành – tuổi 1-2) phổ biến 200-300 con/m2, nơi cao 1.000 - 1.500con/m2, cá biệt có nơi 7.000-10.000 c/m2; Diện tích cầnquan tâm dự kiến 5.000ha, diện tích nhiễm nặng 50 ha.

Toànbộ diện tích nhiễm rầy lứa 2 và lứa 3: 10.480 ha, đã phun trừ 8.260 ha (diệntích nhiễm nặng), trong đó gây “Cháy” 4.770 m2; nhìn chung nông dânphun trừ đạt hiệu quả cao.

2. Chuột hại

+Chuột gây hại 5 - 10% số dảnh, nơi cao 20-30%, cá biệt có nơi 60% số dảnh, diệntích nhiễm 388,5 ha, diện tihcs nhiễm  nặng 70ha;

-Công tác diệt chuột: số đuôi chuột thu bắt bằng biện pháp thủ công: 45.019 con;

3. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 3:Sâu non sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 gây hại trên một số diện tích lúa (làm đòng – đònggià) trỗ sau 20/5/2016.

Diệntích phòng trừ: 8.200 ha (23% DTGC), diện tích có mật độ cao 3.000 ha, diệntích  nhiễm sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 đã đượcphun trừ  cơ bản.

4. Bệnh đạo ôn gây hại cổ bông: Hải Phòng tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân phun phòng bệnh đạo ôncổ bông trên giống nhiễm cho trà lúa trỗ đến 15/5/2016. Diện tích đã phun phòng1.734 ha.

5. Bệnh khô vằn:bênh xuất hiện và gây hại với tỷ lệ bệnh phổ biến 15-20%, nơi cao 35-40% sốdảnh (Cấp 3-7), cá biệt có nơi 65% số dảnh. Diện tích nhiễm 8.400 ha, diện tíchnhiễm nặng 1.500ha.

6. Bệnh bạc lá:gây hại trên các giống nhễm, diện tích nhiễm 53 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến 15-20%, nơi cao 40-50% số lá, cá biệt có nơi 70-80% số lá.

7. Sâu đục thân 2 chấm:Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 2 đã vũ hóa và đẻ trứng, mật độ trứng 0,1-0,3ổ/ m2, nơi cao 0,5-1 ổ/ m2cá biệt có nơi 2-3 ổ/m2.Diện tích có mật độ hiện tại 230ha.

III.DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thờigian tới các đối tượng sinh vật: Sâu đục thân 2 chấm lứa 2, Rầy nâu lứa 4,bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt ... sẽ phát sinh gậy hại trên lúa Xuân cuối vụ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦNTRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG:

+Thực hiện nội dung công văn chỉ đạo số 190/BVTV-KT ngày 02 tháng 6  năm 2016 của Chi cục BVTV Hải Phòng về việcphòng trừ Rầy nâu cuối vụ bảo vệ lúa vụ Xuân 2016.

+Tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấnhướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân cuối vụ theo nội dung Công điện số 468/CĐ-SNN ngày 12/5/2016 về việc phun trừrầy nâu bảo vệ lúa Vụ Xuân 2016; Công điện số 804/CĐ-BVTV ngày 13/5/2016 củaCục BVTV về việc tiếp tục phòng chống rầy hại lúa cuối vụ Đông Xuân 2016 tạicác tỉnh phía Bắc;

Theodõi chặt chẽ diễn biến mật độ và khả năng gây hại của Rầy nâu lứa 4, sâu đụcthân 2 chấm trên lúa...; chỉ đạo kịp thời hiệu quả những diện tích có mật độRầy gây hại tới ngưỡng quy định, đánh giá thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông, sâucuốn lá nhỏ lứa 3 gây hại; phun phòng trừ và quản lý các đối tượng sinh vậtgây hại khác trên lúa (chuột hại, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, lem lép hạt...)

+Tập trung đánh bắt chuột cộng đồng (phối hợp các biện pháp thủ công, hóahọc...), tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột.

     CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG

 

                                                             Phó Chi cục trưởng

 

 

 

                                                               ChuThanh Hà


 


  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam