TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :241  
Số lượt truy cập : 1311123
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 18/5/2016

THÔNGBÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂYHẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 5 năm 2016)

 

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

Tuầnqua thời tiết Hải Phòng đầu tuần trời nhiều mây, âm u mưa rào nhiều nơi;  giữa và cuối tuần nắng nhẹ, trời  mát.

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :    

-Diện tích lúa đã trỗ: 24.800 ha (gần 70% DTGC).

-Lúa Xuân sớm: ngậm sữa - chín;

-Lúa Xuân muộn: làm đòng - trỗ bông  -phơi màu - chắc xanh;

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

A. Tình hình sinh vật gây hại lúa

1. Rầy nâu: mậtđộ rầy (Tuổi 2 - trưởng thành) phổ biến 400-500 con/m2, nơi cao 2.500– 3.000 con/m2, cá biệt có nơi 8.000- 10.000 c/m2; diện tích nhiễm 9.830 ha, diện tích nhiễmnặng  6.620 ha, đã phun trừ  4.055 ha.

2. Chuột hại

+Chuột gây hại 5 - 10% số dảnh, nơi cao 20-30%, cá biệt có nơi 60% số dảnh, diệntích nhiễm 373,5 ha, diện tích  nhiễm  nặng 70ha;

-Công tác diệt chuột: số đuôi chuột thu bắt bằng biện pháp thủ công: 45.019 con;

3. Sâu cuốn lá nhỏ lứa3:sâu non CLN lứa 3 gây hại trên đồng ruộng, mật độ trứng phổ biến: 50-70 qủa/m2,nơi cao 200 qủa/m2 cá biệt có nơi 400 qủa/m2; mật độ sâunon tuổi 1 - 2 phổ biến 25 - 30 con/m2, nơi cao 80-100 con/m2,cá biệt có nơi 270 con/m2.

Sâunon sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 sẽ gây hại trên một số diện tích lúa non (làm đòng –đòng già) trỗ sau 20/5/2016.

Diệntích dự kiến phòng trừ: 8.200 ha (23% DTGC), diện tích có mật độ cao 3.000 ha,thời gian phun trừ 15-21/5/2016.

4. Bệnh đạo ôn gây hại cổ bông: tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân phun phòng bệnh đạo ôn cổ bôngtrên giống nhiễm cho trà lúa trỗ đến 15/5/2016. Diện tích đã phun phòng 1.210ha.

5. Bệnh khô vằn:bênh xuất hiện và gây hại với tỷ lệ bệnh phổ biến 15-20%, nơi cao 35-40% sốdảnh (C3-7), cá biệt có nơi 65% số dảnh. DTN 5.100 ha, DT nhiễm nặng 1.200ha.

III.DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thờigian tới các đối tượng sinh vật gây hại tiếp tục phát sinh, pháttriển và gây hại lúa Xuân. Rầy nâu lứa 3 gây hại lúa trên diện rộng, sẽ códiện tích lúa “cháy rầy” ảnh hưởng tới năng suất lúa nếu không được phát hiệnkịp thời và phun trừ hiệu quả.

Chỉđạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 3, sẽ có diện tích lúa bị hại trắng lá nếukhông chỉ đạo phun trừ kịp thời hiệu quả; các đối tượng chuột hại, bệnh đạo ôncổ bông, sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá .... phát sinh gây hại trong thờigian tới.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦNTRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

+Thực hiện nội dung thông báo chỉ đạo số 151 TB-BVTV ngày 10  tháng 5 năm2016 của Chi cục BVTV Hải Phòng về tình hình sinh vật gây hại  trên lúa vụ Xuân 2016.

+Tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấnhướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa cuối vụ Xuân tới nông dân;

+Theo dõi chặt chẽ diễn biến mật độ và chỉ đạo phun trừ Rầy nâu gây hại trên trênlúa Xuân, đánh giá thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây hại; phun trừ sâu cuốnlá nhỏ lứa 3 và quản lý các đối tượng sinh vật gây hại khác trên lúa (chuộthại, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt...) ...

+Tập trung đánh bắt chuột cộng đồng (phối hợp các biện pháp thủ công, hóahọc...), tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột.

     CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG


                                                                                                                                                         Phó Chi cục trưởng

 

 

 

                                                   ChuThanh Hà


 


  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam