TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :292  
Số lượt truy cập : 294
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 11/5/2016

 

THÔNGBÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂYHẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 5 năm 2016)

 

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

Tuầnqua thời tiết Hải Phòng đầu tuần trời nhiều mây, âm u mưa rào nhiều nơi, trờimát giữa và cuối tuần trời nắng, nóng, gió nhẹ..

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :    

-Lúa Xuân sớm: Đòng già  – trỗ bông  - phơi màu;

-Lúa Xuân muộn: phân hóa đòng – làm đòng trỗ bông – phơi màu;

-Diện tích cây vụ Xuân 5.011,9 ha.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

A. Tình hình sinh vật gây hại lúa

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng: mật độ rầy (cám, T4 - TT) phổ biến 300 - 400 con/m2, nơi cao 1.700-2.500con/m2, cá biệt có nơi  5.000c/m2; diện tích nhiễm 4.355 ha, diện tích nhiễm nặng 2.050 ha, đãphun trừ  900 ha.

2. Chuột hại

+Chuột gây hại 5 - 10% số dảnh, nơi cao 20-30%, cá biệt có nơi 60% số dảnh, diệntích nhiễm 373,5 ha, diện tích nhiễm nặng 70ha;

-Công tác diệt chuột: số đuôi chuột thu bắt bằng biện pháp thủ công: 45.019 con;

3. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 3:Trưởng thành sâu CLN lứa 3 xuất hiện trên đồng ruộng, mật độ trưởng thành 1-2con/m2, nơi cao 3 – 4 con/m2

-Sâu non sâu cuốn lá nhỏ lứa 3 sẽ gây hại trên một số diện tích lúa non (làmđòng – đòng già) trong thời gian tới.

4. Bệnh đạo ôn gây hại cổ bông: tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân phun phòng bệnh đạo ôn cổ bôngtrên giống nhiễm cho trà lúa trỗ từ nay đến 15/5/2016.

5. Bệnh khô vằn:Bệnh xuất hiện và gây hại với tỷ lệ bệnh phổ biến 15-20%, nơi cao 35-40% sốdảnh (Cấp 3-7), cá biệt có nơi 65% số dảnh. Diện tích nhiễm 5.100 ha, diện tích nhiễm nặng 1.200ha.

III.DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thờigian tới các đối tượng sinh vật gây hại tiếp tục phát sinh, pháttriển và gây hại lúa Xuân. Rầy nâu lứa 3 nở rộ gây hại lúa, sẽ có diện tích“cháy rầy” ảnh hưởng tới năng suất lúa nếu không được phát hiện và phun trừ antoàn hiệu quả.

Quantâm chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 3, các đối tượng chuột hại, bệnh đạoôn cổ bông, sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá .... phát sinh gây hại trongthời gian tới.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦNTRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

+Thực hiện nội dung thông báo chỉ đạo số 151 TB-BVTV ngày 10  tháng 5 năm2016 của Chi cục BVTV Hải Phòng về tình hình sinh vật gây hại  trên lúa vụ Xuân 2016.

+Tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấnhướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân tới nông dân;

Theodõi chặt chẽ diễn biến mật độ và khả năng gây hại của Rầy nâu trên lúa Xuân, chỉđạo kịp thời hiệu quả những diện tích có mật độ Rầy gây hại tới ngưỡng quy định,đánh giá thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông gây hại; phun phòng trừ các đốitượng sinh vật gây hại khác trên lúa ( Rầy, cuốn lá nhỏ lứa 3, bệnh đạo ôncổ bông, bệnh khô vằn...) và sinh vật gây hại cây trồng vụ Xuân, Hè khi đếnngưỡng.

+Tập trung đánh bắt chuột cộng đồng (phối hợp các biện pháp thủ công, hóahọc...), tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột.

                                             CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG                                                               

  Phó Chi cục trưởng

 

 

 

                                                                                                                                                                            ChuThanh Hà


 


  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 01/2021
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 12/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 11
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn