TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :7  
Số lượt truy cập : 90787
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 27/4/2016

THÔNGBÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂYHẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 năm 2016)

 

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

Tuầnqua thời tiết Hải Phòng đầu tuần trời nhiều mây, âm u có mưa rào nhiều nơi,trời mát.

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :    

-Lúa Xuân sớm: phân hóa đòng - Làm đòng;

-Lúa Xuân muộn: cuối đẻ  nhánh rộ - đứngcái – làm đòng;

-Diện tích cây vụ Xuân 5.011,9 ha,trong đó cây thuốc lào 2.677,5ha (phát triển thân lá), cây ớt 165 ha (phâncành – ra hoa- quả), cây ngô 102,5ha (trỗ cờ), cây rau họ hoa thập tự 182,5 ha(phát triển thân lá – cuốn bắp)...

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

A. Tình hình sinh vật gây hại lúa

1. Chuột hại

+Chuột gây hại rải rác nơi cao 5 - 10% số dảnh, cá biệt có nơi cắn lụi khóm diệnhẹp diện tích nhiễm 164,5 ha, DT nặng 20ha;

-Công tác diệt chuột: số đuôi chuột thu bắt bằng biện pháp thủ công: 42.850 con;

2. Bệnh đạo ôn gây hại lá:bệnh phát sinh và gây hại trên các giống: Nếp, BC15, TBR225, Xi 23, BHP 71...cấp 3-5-7; tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 40% cá biệt 60% số lá, lụi ổ diệnhẹp (136m2). Diện tích nhiễm 444,4 ha, diện tích đã phun 410,5 ha,một số diện tích được phun trừ 02 lần..

3. Sâu cuốn lá nhỏ lứa:Trưởng thành sâu CLN lứa 2 đã và đang vũ hóa rộ, mật độ Trưởng thành phổ biến:0,3 - 0,4 con/m2, nơi cao 3 – 5 con/m2 cá biệt có nơi bắtgặp mật độ 15-20 con/m2. Trưởng thành đẻ trứng: mật độ trứng phổbiến 15-20 quả/ m2, nơi cao 40 - 60 quả/m2, cá biệt cónơi 200 quả/m2. Sâu non đã nở mật độ phổ biến 10-15 con/m2(Tuổi 1-2), nơi cao 30 - 40 con/m2 cá biệt có nơi 70 con/m2.

-Dự kiến diện tích phòng trừtrên 60% diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân thời gian phun trừ từ ngày29/4-05/5/2016.

4. Rầy lưng trắng:  rầy cám đã nở, mật độ (Tuổi 1-2) phổ biến 100 -200 con/m2, nơi cao 800 - 1.000 con/m2, cá biệt có nơi  3.000c/m2; Diện tích nhiễm 43 ha,diện tích phun trừ  3,0 ha.

5. Bệnh khô vằn:bệnh xuất hiện và gây hại với tỷ lệ bệnh phổ biến 10-20%, nơi cao 40% số dảnh(C1-3). Diện tích nhiễm  48 ha.

B. Tình hình sinh vật gây hại cây vụ Xuân

1. Trên Rau họ hoa thập tự (giai đoạn phát triểnthân lá)

- Sâu tơ: mậtđộ phổ biến: 3-5 con/m2; nơi cao: 10-15 con/m2 Diện tích nhiễm 7 ha.

- Sâu xanhbướm trắng: 5-7 con/m2; nơi cao: 15-18 con/m2. Diện tích nhiễm  5 ha.

2. Cây thuốc lào: Phát triển thân lá

- Bệnh khảm lávirus tỷ lệ bệnh phổ biến: 7-10%, cao: 15-20% số cây. Diện tích nhiễm 5ha.

3. Ớt xuân: phát triển thân lá - phân cành- quả.

- Bệnh sươngmai: Tỷ lệ bệnh phổ biến 10-15%, cao 35-40% Diện tích nhiễm 5ha.

III.DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thờigian tới các đối tượng sinh vật gây hại tiếp tục phát sinh, pháttriển và gây hại trên cây rau, màu vụ Xuân: Bệnh sương mai, thán thưtrên cây họ cà; sâu ăn lá trên cây họ thập tự…,

Đặcbiệt quan tâm chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, cục bộ sẽ có diện tích bịgây hại trắng lá nếu không được chỉ đạo phun trừ kịp thời, hiệu quả và gặp thờitiết thuận lợi; các đối tượng khác bệnh đạo ôn, chuột hại, rầy lưng trắng....tiếp tục phát sinh gây hại

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦNTRIỂN KHAI THỰC HIỆN

+Thực hiện nội dung thông báo chỉ đạo số 128/TB-BVTV ngày 22  tháng 4 năm2016 của Chi cục BVTV Hải Phòng về việc Phòng trừ sâu Cuốn lá nhỏ lứa 2trên lúa vụ Xuân 2016.

+Tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấnhướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân tới nông dân;

+Theo dõi chặt chẽ diễn biến mật độ và khả năng gây hại sâu non sâu cuốn lá nhỏlứa 2 trên lúa Xuân, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả những diện tích có mật độ sâugây hại tới ngưỡng quy định;

+Dừng bón đạm và phân bón qua lá... trên những ruộng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá,phun phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại khác (Rầy, bệnh khôvằn...) trên lúa và cây trồng vụ Xuân, Hè khi đến ngưỡng.

+Tập trung đánh bắt chuột cộng đồng (phối hợp các biện pháp thủ công, hóahọc), tuyệt đối không sử dụng điện để diệt chuột.

     CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG

 

                                                    Phó Chi cục trưởng

 

 

 

                                                                                                                                                          ChuThanh Hà


 


  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
  Kế hoạch số 158/KH-SNN ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2020.
  Kế hoạch số 154/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18/5/2020 về Sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và cây vụ Đông 2020
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn