TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :554  
Số lượt truy cập : 90762
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 13/4/2016

 

THÔNGBÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂYHẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 4 năm 2016)

 

I.TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

Tuầnqua thời tiết Hải Phòng đầu tuần trời nhiều mây, âm u gió nhẹ; cuối tuần trờinắng nóng.

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :    

-Lúa Xuân sớm: đứng cái – phân hóa đòng - làm đòng;

-Lúa Xuân muộn: đẻ  nhánh rộ - Đứng cái –phân hóa đòng;

-Diện tích cây vụ Xuân 5.011,9 ha,trong đó cây thuốc lào 2.677,5ha (phát triển thân lá), cây ớt 165 ha (phâncành – ra hoa- quả), cây ngô 102,5ha (trỗ cờ), cây rau họ hoa thập tự 182,5 ha(phát triển thân lá – cuốn bắp)...

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

A. Tình hình sinh vật gây hại lúa

1. Chuột hại

+Chuột gây hại rải rác nơi cao 5 - 10% số dảnh, cá biệt có nơi cắn lụi khóm diệnhẹp (mt 0,5 Ha), DTN   114,5 ha, DT nặng 20ha; diện tích mất trắng0,5ha.

-Công tác diệt chuột: số đuôi chuột thu bắt bằng biện pháp thủ công: 42.600 con;

2. Bệnh đạo ôn gây hại lá:bệnh phát sinh và gây hại trên các giống: Nếp, BC15, TBR225, Xi 23, BHP 71...cấp 1-3-5; tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10%, nơi cao 25-30% cá biệt 50% số lá, lụi ổdiện hẹp (66m2). DTN  382,1ha,diện tích phun 357,4 ha.

3. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 1:sâu non (tuổi 3-4-5) gây hại trên lúa Xuân, mật độ thấp 0,3 -0,5 con/m2,nơi cao 2-3com/m2  cá biệt cónơi bắt gặp mật độ 10-13 con/m2

 4. Rầy lưngtrắng:  rầycám bắt đầu nở, mật độ (T1-2) phổ biến 80-100 con/m2, nơi cao 300-500con/m2, cá biệt có nơi 1.000 c/m2; DTN 0,3 ha.

 

B. Tình hình sinh vật gây hại cây vụ Xuân

1. Trên Rau họ hoa thập tự (giai đoạn phát triểnthân lá)

- Bọ nhảy: mậtđộ phổ biến: 15- 20 con/m2 nơi cao: 30- 35 con/m2. Diệntích nhiễm 4,5ha.

- Sâu tơ: mậtđộ phổ biến: 4- 5 con/m2 nơi cao: 9 - 10 con/m2. Diệntích nhiễm 6,5 ha.

- Sâu xanhbướm trắng: 5- 7 con/m2; nơi cao: 12 con/m2. DTN: 2,5ha.

2. Cây thuốc lào: Phát triển thân lá

- Bệnh khảm lávirus TLB PB: 7-10%, cao: 15% DTN 3ha.

3. Ớt xuân: phát triển thân lá - phân cành- ra hoa.

- Bệnh sươngmai hại lá: TLB PB 5-7%, cao: 10-15% DTN 3ha.

- Bọ trĩ hạinõn: TLH PB 7 - 10%, cao: 30% . DTN 0,5ha

III.DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thờigian tới các đối tượng sinh vật gây hại tiếp tục phát sinh, pháttriển và gây hại trên cây rau, màu vụ Xuân: Bệnh sương mai, thán thưtrên cây họ cà; sâu ăn lá trên cây họ thập tự…, quan tâm lưu ý sinh vậtgây hại trên lúa Xuân sớm: bệnh đạo ôn trên lá, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2, chuộthại, rầy lưng trắng, sâu đục thân hai chấm và các đối tượng khác.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ, CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂNKHAI THỰC HIỆN:

+Thực hiện nội dung thông báo chỉ đạo số 82/TB-BVTV ngày 23  tháng 3 năm 2016 của Chi cục BVTV Hải Phòng về Tình hình sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 22/3/2016

+Tiếp tục tập trung cao cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấnhướng dẫn nông dân chăm sóc lúa xuân, dừng bón đạm và phân bón qua lá trênnhững ruộng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, phun phòng trừ các đối tượng sinhvật gây hại trên lúa Xuân sớm và cây trồng vụ Đông, Xuân khi đến ngưỡng.

+Tập trung đánh bắt chuột bằng thuốc cấp phát của Thành phố và các biệnpháp khác. Tuyệt đối không dùng điện để diệt chuột.

     CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG

 

                                                          PhóChi cục trưởng

 

 

 

                                                                                                                                                                     ChuThanh Hà


 


  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
  Kế hoạch số 158/KH-SNN ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2020.
  Kế hoạch số 154/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18/5/2020 về Sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và cây vụ Đông 2020
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn