TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :20  
Số lượt truy cập : 90800
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN (TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN NGÀY 06/3/2015)

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 26/02 đến ngày 04 tháng 03 năm 2015)

 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

     Tuần qua thời tiết Hải Phòng đầu tuần trời ấm, ẩm, cuối tuần có mưa phùn vài nơi,  gió đông, trời âm u.

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :      

- Diện tích cây vụ xuân đã trồng: 3.884 ha, trong đó cây thuốc là 2.513 ha;

- Diện tích lúa đã cấy: 36.845 ha (99% DTGC), thời gian qua do thời tiết ấm ẩm thuận lợi cho lúa Xuân bén rễ hồi xanh, các địa phương đang tập trung cho cấy kín diện tích lúa Xuân và bón thúc đợt 1.

Lúa Xuân sớm đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ;

Lúa xuân muộn: cấy – bén rễ -  hồi xanh – đẻ nhánh.

  II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

* Sâu bệnh hại trên cây vụ Xuân ở mức nhẹ - trung bình.

1. Cây ớt

+ Bệnh sương mai hại ớt: TLB  TP: 5-10% Cao: 16-20%, Cá biệt 50-60%, các địa phương đang tập trung thu hoạch.

Diện tích nhiễm bệnh: 15 ha, nhiễm cao: 3 ha

+  Bệnh héo vàng, bọ trĩ  gây hại rải rác.

2. Cây thuốc lào

- Giai đoạn sinh trưởng: 6-8 lá: Rệp hại, bệnh xoăn lá Virus gây hại rải rác.

* Trên diện tích cây trồng vụ xuân bị bệnh gây hại tuần trước đã được nông dân phun phòng trừ cơ bản (Sương mai trên cây họ cà, giả sương mai trên cây dưa chuột, đốm lá ngô…). Các đối tượng dịch hại khác gây hại nhẹ.

Số lượng Chuột đánh bắt bằng biện pháp thủ công 36.800 con (giá 1.500-3.000 đồng/con).

- Trên lúa xuân sớm đẻ nhánh rộ (Nếp, BC 15...): Bệnh đạo ôn xuất hiện và gây hại với tỷ lệ thấp.

Hải Phòng đã đánh chuột bằng thuốc hóa học đợt 1 và tập trung cấy xong lúa Xuân.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thời gian tới do trời lạnh, có mưa là điều kiện thuận lợi cho bệnh sương mai, giả sương mai phát sinh gây hại trên cây trồng vụ xuân, nên khả năng bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng nếu không chỉ đạo hướng dẫn nông dân phun phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Lúa sinh trưởng phát triển nhanh, xanh tốt, nền nhiệt độ hạ, có mưa, là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh, phát triển và gây hại trên các giống nhiễm.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG:

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại trên cây trồng vụ Xuân, chỉ đạo phun phòng trừ dịch hại khi đến ngưỡng gây hại (sương mai, thán thư..). Đối với các bệnh héo xanh vi khuẩn và xoăn lá virus: cần nhổ bỏ, tiêu hủy cây bị bệnh và khử độc đất bằng các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh vật gây hại trên lúa xuân: Bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ,  bệnh khô vằn,...

+ Chủ động diệt chuột cộng đồng.

     CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 


 

 

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 26/02 đến ngày 04 tháng 03 năm 2015)

 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

     Tuần qua thời tiết Hải Phòng đầu tuần trời ấm, ẩm, cuối tuần có mưa phùn vài nơi,  gió đông, trời âm u.

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :      

- Diện tích cây vụ xuân đã trồng: 3.884 ha, trong đó cây thuốc là 2.513 ha;

- Diện tích lúa đã cấy: 36.845 ha (99% DTGC), thời gian qua do thời tiết ấm ẩm thuận lợi cho lúa Xuân bén rễ hồi xanh, các địa phương đang tập trung cho cấy kín diện tích lúa Xuân và bón thúc đợt 1.

Lúa Xuân sớm đẻ nhánh – đẻ nhánh rộ;

Lúa xuân muộn: cấy – bén rễ -  hồi xanh – đẻ nhánh.

  II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

* Sâu bệnh hại trên cây vụ Xuân ở mức nhẹ - trung bình.

1. Cây ớt

+ Bệnh sương mai hại ớt: TLB  TP: 5-10% Cao: 16-20%, Cá biệt 50-60%, các địa phương đang tập trung thu hoạch.

Diện tích nhiễm bệnh: 15 ha, nhiễm cao: 3 ha

+  Bệnh héo vàng, bọ trĩ  gây hại rải rác.

2. Cây thuốc lào

- Giai đoạn sinh trưởng: 6-8 lá: Rệp hại, bệnh xoăn lá Virus gây hại rải rác.

* Trên diện tích cây trồng vụ xuân bị bệnh gây hại tuần trước đã được nông dân phun phòng trừ cơ bản (Sương mai trên cây họ cà, giả sương mai trên cây dưa chuột, đốm lá ngô…). Các đối tượng dịch hại khác gây hại nhẹ.

Số lượng Chuột đánh bắt bằng biện pháp thủ công 36.800 con (giá 1.500-3.000 đồng/con).

- Trên lúa xuân sớm đẻ nhánh rộ (Nếp, BC 15...): Bệnh đạo ôn xuất hiện và gây hại với tỷ lệ thấp.

Hải Phòng đã đánh chuột bằng thuốc hóa học đợt 1 và tập trung cấy xong lúa Xuân.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thời gian tới do trời lạnh, có mưa là điều kiện thuận lợi cho bệnh sương mai, giả sương mai phát sinh gây hại trên cây trồng vụ xuân, nên khả năng bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng nếu không chỉ đạo hướng dẫn nông dân phun phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Lúa sinh trưởng phát triển nhanh, xanh tốt, nền nhiệt độ hạ, có mưa, là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh, phát triển và gây hại trên các giống nhiễm.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG:

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại trên cây trồng vụ Xuân, chỉ đạo phun phòng trừ dịch hại khi đến ngưỡng gây hại (sương mai, thán thư..). Đối với các bệnh héo xanh vi khuẩn và xoăn lá virus: cần nhổ bỏ, tiêu hủy cây bị bệnh và khử độc đất bằng các biện pháp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh vật gây hại trên lúa xuân: Bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ,  bệnh khô vằn,...

+ Chủ động diệt chuột cộng đồng.

     CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 


 

 


  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
  Kế hoạch số 158/KH-SNN ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2020.
  Kế hoạch số 154/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18/5/2020 về Sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và cây vụ Đông 2020
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn