TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :562  
Số lượt truy cập : 90770
TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TUẦN TỪ NGÀY 01/5/2014 ĐẾN NGÀY 07/5/2014

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 5 năm 2014)

 

 

I. TÌNHHÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

          Tuần qua thời tiết Hải Phòng trời nhiềumây, mưa nắng xen kẽ (Không khí lạnh tăng cường 05-07/5).

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :  

- Diện tích cấy lúa đã cấy: 37.671 ha (100%DTGC).

- Diện tích lúa gieo thẳng: 4.031,5 ha(10,7% DTGC)

- Diện tích cây vụ xuân đã trồng: 5.900,7 ha(trong đó bao gồm: cây thuốc lào, khoai tây, dưa các loại, khoai lang và cáccây trồng khác…).

- Lúa xuân sớm:Làm đòng- trỗ bông; Diện tích lúa đã trỗ 3.500 ha.

- Luá xuân muộn:Làm đòng.

  II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

* Trên lúa xuân

- Bệnh đạo ôn lá gây hại trên giống nhiễm TLB PB  5-10%, nơi cao 40-50% số lá, cá biệt có nơi 70%,lụi ổ rải rác (5.340 m2). Diện tích nhiễm bệnh 846,5 ha(nhiễm nặng 90,15 ha). Tập trung phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trêngiống nhiễm.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non sâu cuốn lá nhỏ lứa 2đang gây hại diện rộng trên đồng ruộng. Hải Phòng tập trung phun trừtừ ngày 02-06/5/2014, thời gian qua các địa phương đã tập trung chỉđạo phun trừ, đến nay diện tích phun trừ được 20.795 ha đạt 83% DTN(Diện tích nhiễm CLN Lứa 2 toàn Thành phố 25.075ha).

Mật độ sâu non (Tuổi 1-3) phổ biến  40-50 con/m2, nơi cao 80-120 con/m2cá biệt có nơi 200-300 con/m2, khả năng gây hại của sâu cuốnlá nhỏ lứa 2 trên đồng ruộng vẫn còn lớn, diện rộng, có thể gâyảnh hưởng tới năng suất lúa xuân. Diện tích lúa cần quan tâm chỉ đạophun trừ tiếp đến ngày 10/5/2014: 5.250 ha

- Chuột hại: tỷ lệ hại phổ biến 5-10% số dảnh,nơi cao 20-30% số dảnh, cá biệt có nơi tỷ lệ hại trên 70% số dảnh. Diệntích nhiễm chuột hại  811,6 ha(nhiễm nặng 145 ha, có 5 ha bị chuột gây hại trên 70% số dảnh (ThủyNguyên).

- Bệnh khô vằn: Phát sinh và gây hại trên cácruộng lúa xanh tốt, có biểu hiện thừa đạm, đang giai đoạn lúa làmđòng – trỗ bông. Diện tích nhiễm bệnh 8.710 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến  10-20% số dảnh (Cấp 1-3), nơi cao 50-60%số dảnh.

- Rầy nâu - rầy lưng trắng (Tuổi 1-2, trưởng thành)phát sinh gây hại với mật độ phổ biến 100-200 c/m2, nơi cao 500-700c/m2, cá biệt 1.500 - 2.000 con/m2. Diện tích nhiễm rầy375 ha (nhiễm nặng 05ha).

- Bệnh bạc lá gây hại trên lúa sau trỗ, diện tíchnhiễm 10ha (Kiến Thụy).

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thời gian tới thời tiết thuận lợi cho lúa xuân sinhtrưởng và phát triển, cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượngdịch hại lúa có xu hướng phát triển, gia tăng về diện tích và mức độ gâyhại.

IV. ĐỀ NGHỊ, BIỆNPHÁP XỬ LÝ, CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh trên lúa xuân, cánbộ kỹ thuật tăng cường kiểm tra đồng ruộng tập huấn hướng dẫn nông dânKỹ thuật Phòng trừ sâu bệnh (Sâu cuốn lá nhỏ, Bệnh đạo ôn cổ bông,bệnh khô vằn...). Tiếp tục chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng, trừ bệnhđạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm trỗ đến 10/5/2014.

- Tiếp tục chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa2 trên những diện tích lúa chưa được phun trừ hoặc đã phun trừ chưađạt yêu cầu, hiệu quả. (Theo nội dung Công điện số 262/CĐ- SNNngày 07/5/2014 của Sở NN&PTNT Hải Phòng về việc phun trừ sâu cuốnlá nhỏ lứa 2 bảo vệ sản xuất lúa vụ xuân 2014. Kết hợpphòng trừ bệnh khô vằn hại lúa.

- Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các biện pháp phòngtrừ chuột hại để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra (đánhbắt thủ công, hóa học...).

Ngoài ra, cần chú ý theo dõi các đối tượng dịch hại kháctrên lúa: rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá....

     CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG

 

 

 


 


  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
  Kế hoạch số 158/KH-SNN ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2020.
  Kế hoạch số 154/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18/5/2020 về Sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và cây vụ Đông 2020
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn