TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :563  
Số lượt truy cập : 5105
TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TUẦN TỪ NGÀY 17/4/2014 ĐẾN NGÀY 23/4/2014

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 04 năm 2014)

 

 

I. TÌNHHÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1/ Thời tiết:

 Tuần qua thời tiết Hải Phòng trời âm u,nhiều mây, mưa nắng xen kẽ.

2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :  

- Diện tích cấy lúa đã cấy: 37.671 ha (100%DTGC).

- Diện tích lúa gieo thẳng: 4.031,5 ha(10,7% DTGC)

- Diện tích cây vụ xuân đã trồng: 5.900,7 ha(trong đó bao gồm: cây thuốc lào, khoai tây, dưa các loại, khoai lang và cáccây trồng khác…).

- Lúa xuân sớm:Làm đòng - trỗ bông;

- Luá xuân muộn:Làm đòng.

  II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA

* Trên lúa xuân

- Bệnh đạo ôn lá gây hại trên giống nhiễm tỷ lệ bệnhphổ biến 5-10%, nơi cao 40 - 50% số lá, cá biệt có nơi 70%, lụi ổ rải rác(diện tích lụi 5.090 m2). Diện tích nhiễm bệnh 626,5 ha(nhiễm nặng 90,15 ha).

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏlứa 2 bắt đầu vũ hóa (dự báo rộ 24/4/2014), mật độ phổ biến 2-3con/ m2, nơi cao 8-10 con/m2. Trưởng thành bắt đầuđẻ trứng.

- Chuột hại: tỷ lệ hại phổ biến 5-10% số dảnh,nơi cao 20-30% số dảnh, cá biệt có nơi tỷ lệ hại trên 70% số dảnh. Diệntích nhiễm chuột hại  807,1 ha(nhiễm nặng 101 ha, có 1ha bị chuột gây hại trên 70% số dảnh). So vớicùng kỳ 2013 diện tích nhiễm chuột hại thấp hơn.

- Bệnh khô vằn: Phát sinh và gây hại trên cácruộng lúa xanh tốt, có biểu hiện thừa đạm, đang giai đoạn lúa làmđòng. Diện tích nhiễm bệnh 2.220 ha, tỷ lệ bệnh phổ biến  10-20% số dảnh (Cấp 1-3), nơi cao 50% sốdảnh.

- Rầy nâu - rầy lưng trắng (Tuổi 1-2, trưởng thành)phát sinh gây hại với mật độ thấp, 40 - 50 c/m2, nơi cao 200 -300 c/m2, cá biệt 500 con/m2.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:

Thời gian tới thời tiết thuận lợi cho lúa xuân sinhtrưởng và phát triển, cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượngdịch hại lúa có xu hướng phát triển, gia tăng về diện tích và mức độ gâyhại.

IV. ĐỀ NGHỊ, BIỆNPHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh trên lúa xuân, tăngcường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến bệnh đạo ôn (chú ý những diệntích lúa sinh trưởng phát triển tốt, trên các giống nhiễm như Nếp, BC15, HươngBiển...) tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng, trừ bệnhđạo ôn lá, hạn chế bệnh lây lan diện rộng, phun phòng bệnh đạo ôn cổ bôngtrên các giống nhiễm trỗ trong tháng 4 và đầu tháng 5/2014. (Diệntích dự kiến phun phòng 1.332 ha).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mật độ sâu non vàmức độ gây hại của sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 trên đồng ruộng, tăng cườngtập huấn hướng dẫn nông dân, để chỉ đạo phun trừ an toàn, hiệu quả.Dự kiến diện tích phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ là 24.575 ha, thờigian phun trừ 02 - 06/5/2014. Kết hợp phun trừ bệnh khô vằn hại lúa.

- Tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các biện pháp phòngtrừ chuột hại để hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra (đánhbắt thủ công, hóa học...).

Ngoài ra, cần chú ý theo dõi các đối tượng dịch hại kháctrên lúa.

     CHI CỤC BVTV HẢI PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 


 


  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn