TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :557  
Số lượt truy cập : 90765
TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TUẦN (TỪ NGÀY 05/9/2013 ĐẾN NGÀY 11/9/2013)

THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 05 đến ngày  11 tháng 9 năm 2013)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1/ Thời tiết: Tuần qua thời tiết Hải Phòng trời nắng mưa xen kẽ.
2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :     
- Diện tích lúa vụ mùa: 40.555 ha;
- Trong đó: diện tích lúa gieo sạ: 2.719,5 ha,
(Diện tích lúa mùa sớm: 3.644 ha (chiếm 9,0% DTGC))
- Diện tích lúa đã trỗ: 14.050 ha (35% DTGC)
- Lúa mùa trung:  làm đòng – trỗ bông.
 II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7: Mật độ trưởng thành: phổ biến 3-5 c/m2, nơi cao 10-15 c/m2, cá biệt có nơi 20-30 c/m2. Mật độ trứng phổ biến 20-30 quả/m2, nơi cao 50-60 quả/m2, cá biệt có nơi 100 quả/m2. Mật độ sâu non phổ biến 5-6 c/m2, nơi cao 20-25 c/m2, cá biệt có nơi  40c/m2. Diện tích nhiễm dự kiến 3.500 ha, thời gian chỉ đạo phun trừ 20-25/9/2013.
- Sâu đục thân 2 chấm lứa 5: Trưởng thành đang vũ hóa, mật độ rải rác trên đồng ruộng, nơi cao 0,1- 0,2c/m2, cá biệt có nơi 1con/m2, trên những trà lúa làm đòng- đòng già mật độ trứng rải rác, nơi cao 0,1-0,2 ổ/m2, cá biệt có nơi 0,5-1 ổ/m2 
- Rầy nâu – rầy lưng trắng (Tuổi 2-3 – trưởng thành) gây hại trên giống nhiễm, mật độ phổ biến 200-250 c/m2, nơi cao 700-1.000 con/m2  cá biệt 3.000-4.000 con/m2. Diện tích nhiễm 2.751 ha, đã phun trừ 920 ha.
- Chuột hại: Chuột gây hại gia tăng trên đồng ruộng, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 7 -10% số dảnh, nơi cao 35-40% số dảnh, cá biệt có nơi bị chuột gây hại 70-80% – mất trắng (58ha). Diện tích nhiễm 1.666,5 ha, diện tích nhiễm nặng 400ha.
- Bệnh khô vằn: Tỷ lệ bệnh phổ biến 15-20% số dảnh, nơi cao 40-50% số dảnh. Diện tích nhiễm  10.212 ha, diện tích nhiễm nặng 1.000ha.
- Bệnh bạc lá – đốm sọc vi khuẩn: Tỷ lệ bệnh (Cấp 1-3) phổ biến 10 - 15% số lá, nơi cao 30 - 35% số lá. Diện tích 878 ha nhiễm bệnh cũ đã được phục hồi. Diện tích nhiễm thêm 282,2 ha.
- Bệnh vàng lá do virus (RYSV): Diện tích bị hại 10,4 ha trên các giống BC15, BT7, HT1,... tại 2 huyện An Lão, An Dương.
III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:
- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7: Trưởng thành vũ hóa rộ từ ngày 10/9, sâu non nở và gây hại lúa sau 20/9 (trên những diện tích lúa chưa trỗ). Diện tích dự kiến 3.500 ha. Sẽ có diện tích bị hại trắng lá đòng nếu mật độ sâu cao và không được chỉ đạo phun trừ kịp thời, hiệu quả.
- Sâu đục thân 2 chấm lứa 5: Trưởng thành rộ 08/9 trở đi, sâu non gây hại trên lúa trỗ sau 15/9, tuy nhiên đặc biệt quan tâm tới những diện tích lúa trỗ sau 20/9, dự kiến diện tích: 3.250 ha (8%DTGC).
- Chuột  hại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, rầy lứa 7 sẽ gây hại gia tăng trên đồng ruộng.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ, CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
- Tập huấn hướng dẫn cho nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa (Sâu đục thân, rầy, chuột, bệnh khô vằn, bạc lá...). Đặc biệt, cần củng cố các tổ đội diệt chuột, đánh bắt thủ công, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa 2013.                                                            
- Sâu đục thân 2 chấm lứa 5: Cần theo dõi chặt chẽ diến biến mật độ trứng trên đồng ruộng, chỉ đạo phun trừ trên những diện tích lúa trỗ có mật độ trứng tới ngưỡng (0,3 ổ/m2) trở lên.

- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7: Chỉ đạo phun trừ trên những diện tích lúa trỗ sau ngày 20/9 với mật độ 20c/m2 trở lên. Thời gian phun tập trung 20-25/9/2013.
- Trên những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh bạc lá chỉ đạo nông dân dừng bón đạm và không phun phân bón qua lá để hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra.
- Bệnh khô vằn: Hiện tại hướng dẫn chỉ đạo nông dân phun trừ trên những diện tích lúa bị bệnh có tỷ lệ bệnh 20% số dảnh trở lên. Thời gian tới có thể kết hợp phun trừ bệnh khô vằn với thuốc trừ sâu đục thân lứa 5 và sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 khi bệnh gây hại tới ngưỡng.

                                                             KT. CHI CỤC TRƯỞNG

                                                          Phó Chi cục trưởng
                                                           Nguyễn Xuân Bình
                                                               (Đã ký) 

 

 

 

 


 

 


  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
  Kế hoạch số 158/KH-SNN ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2020.
  Kế hoạch số 154/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18/5/2020 về Sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và cây vụ Đông 2020
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn