TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :52  
Số lượt truy cập : 90832
TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TUẦN (TỪ NGÀY 01/8 ĐẾN NGÀY 07/8/2013)

SỞ NN & PTNT HẢI PHÒNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            THÔNG BÁO

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY

(Từ ngày 01  đến ngày  07 tháng 8 năm 2013)

 I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1/ Thời tiết: Tuần qua thời tiết Hải Phòng có mưa nhiều và giông (Bão số 5).
2/ Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng :     
- Diện tích lúa vụ mùa: 40.555 ha;
- Trong đó: diện tích lúa gieo sạ: 2.719,5 ha,
(Diện tích lúa mùa sớm: 3.644 ha (chiếm 9,0% DTGC))
- Lúa mùa sớm:  phân hóa đòng – làm đòng;
- Lúa mùa trung: đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh - phân hóa đòng.
Nhìn chung các trà lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi. Một số diện tích lúa bị ảnh hưởng do bão nên lá lúa bị táp, khô đầu lá.
 II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5:  Sâu non lứa 5 trên đồng ruộng chủ yếu đang phát dục ở giai đoạn tuổi 4, 5 và nhộng.
Diện tích nhiễm 875 ha, diện tích đã phun trừ 600 ha, tuần qua do điều kiện thời tiết thuận lợi nên những diện tích bị sâu gây hại trắng lá cây lúa ra thêm lá mới, lúa sinh trưởng phát triển bình thường.
- Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non lứa 3 xuất hiện gây hại với mật độ thấp. Trên diện tích hẹp lúa cực sớm đang làm đòng – trỗ bông đã chỉ đạo phun trừ sâu đục thân 2 chấm (10ha – Tiên Lãng). Không có thiệt hại do sâu đục thân gây ra trên diện tích này.
- Rầy nâu – rầy lưng trắng tuổi 3 - 5 - trưởng thành cánh dài xuất hiện trên giống nhiễm: mật độ phổ biến 40-50 c/m2, nơi cao 150-200con/m2  cá biệt 350 - 400 con/m2.

- Chuột hại: Chuột gây hại gia tăng trên đồng ruộng, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 5-7% số dảnh, nơi cao 10-15% số dảnh, cá biệt có nơi 50-60% số dảnh. Diện tích 290 ha, diện tích bị mất trắng 01ha.
- Bệnh khô vằn: Bệnh xuất hiện và gây hại trên trà lúa phân hóa đòng và làm đòng, tỷ lệ bệnh phổ biến 10-15% số dảnh, nơi cao 25-30% số dảnh. Diện tích nhiễm bệnh khô vằn 447 ha.
III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI:
- Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa 6: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 vũ hóa rộ sau 10/8, sâu non nở gây hại lúa mùa vào hạ tuần tháng 8 đến đầu tháng 9/2013.
- Dự báo sâu đục thân 2 chấm lứa 4: Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 4 vũ hóa rộ sau 10/8/2013, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu hại trên trà lúa mùa sớm để có biện pháp chỉ đạo kịp thời hiệu quả.
- Chuột  hại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá sẽ gây hại gia tăng trên đồng ruộng.
IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ, CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
- Thời gian tới do dịch hại sinh, phát triển và gây hại trên lúa (sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột ....) tiếp tục bám sát đồng ruộng theo dõi chặt chẽ diến biến mật độ và phát dục các đối tượng sâu hại để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.
- Trên những diện tích lúa đã bị nhiễm bệnh bạc lá chỉ đạo nông dân dừng bón đạm và không phun phân bón qua lá để hạn chế thiệt hại do bệnh gây ra.
- Tập huấn, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh (sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn, bạc lá...), diệt chuột... bảo vệ sản xuất vụ mùa. 

                                                KT. CHI CỤC TRƯỞNG

                                                Phó Chi cục trưởng

                                                 Nguyễn Xuân Bình

                                                   (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy
  Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
  Kế hoạch số 158/KH-SNN ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2020.
  Kế hoạch số 154/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18/5/2020 về Sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và cây vụ Đông 2020
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn