TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :292  
Số lượt truy cập : 1311174
Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, ngày 21/6/2018 Đảng uỷ Bộ phận Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Về dự Hội nghị có các đ/c trong: BCH Đảng bộ bộ phận; Lãnh đạo Chi cục; BCH Công đoàn; Bí thư Chi bộ; Lãnh đạo các phòng, trạm trực thuộc  Chi cục, Bí thư Chi đoàn Thanh niên CSHCM, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động Văn phòng Chi cục về dự đông đủ. 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ đã tập trung lãnh đạo cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng cuối năm 2018, BCH Đảng bộ, cấp ủy các chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan Sở; tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Sau đây là 1 số hình ảnh tại Hội nghị:
  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam