TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :129  
Số lượt truy cập : 44615
Kết hoạch điều tra dịch hại nông sản đợt 1 năm 2013
Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Bảo vệ thực vật; Công văn số 43/CV- KD1 ngày 22/04/2013 của Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I về việc điều tra sâu mọt kho tàng năm 2013. Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I tiến hành điều tra thành phần dịch hại nông sản và kiểm tra thực hiện công tác xông hơi khử trùng bảo quản của các tổ chức cá nhân dự trữ, chế biến, kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn Hải Phòng năm 2013.

- Mục đích:

+ Quản lý, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch hại KDTV Việt Nam (đối tượng KDTV Việt Nam) trên hàng nông sản.

+ Kiểm tra sự tồn tại của các ổ dịch mọt cứng đốt TG (Trogoderma granarium Everts); mọt đậu Mêxicô (Zabrotes subfasciatus B.) đã phát hiện và xử lý năm 2010 và 2011 trên địa bàn Hải Phòng.

- Nội dung:

+ Điều tra dịch hại nông sản bảo quản: Điều tra, thu thập thành phần dịch hại, thu mẫu nông sản bị hại (nếu cần thiết), giám định, gửi thông báo, khuyến cáo biện pháp xử lý.

+ Kiểm tra việc thực hiện công tác xông hơi khử trùng bảo quản.

- Đối tượng và phạm vi điều tra:

+ Các đơn vị chế biến thức ăn chăn nuôi.

+ Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, dự trữ, bảo quản hàng nông sản: thóc, gạo, bột mỳ, đậu đỗ các loại ; các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, trên địa bàn Hải Phòng.

- Thời gian : Điều tra tại các đơn vị  từ ngày 29/5đến 10/06/2013

                                                              
                                                    Phòng KDTV nội địa.

  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Công điện về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Hướng dẫn Kỹ thuật phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 hại lúa vụ Mùa 2018
  Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng ban hành Công văn chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật xử lý hạt giống lúa vụ Mùa 2018
  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn