TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :108  
Số lượt truy cập : 4918
CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO SỞ NN-PTNT KIỂM TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ RẦY NÂU TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2016 TẠI CÁC HUYỆN

Hiện nay trên đồng ruộng, rầy nâu lứa 3 đang rộ, mật độ phổ biến 400 - 600 con/m2, nơi cao 3.000 - 4.000 con/m2, cá biệt hàng vạn con/m2. Diện tích nhiễm rầy (có mật độ 750 con/m2 trở lên) là 9.930 ha (bằng 27,8% diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân), Mật độ rầy năm nay cao hơn trung bình các vụ Xuân những năm trước từ 1,7 - 2 lần; Hầu hết các xã đều có các ổ rầy với mật độ cao. Nếu không được chỉ đạo phòng trừ quyết liệt, rầy nâu gây hại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa, thậm chí bị “cháy rầy” diện rộng, gây thất thu năng suất vụ Xuân 2016.

                          
                                Vụ Xuân năm nay, rầy nâu xuất hiện với mật độ cao

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 468/CĐ-SNN ngày 12/5/2016 V/v phun trừ rầy nâu bảo vệ lúa vụ Xuân 2016;
Ngày 17/5/2016, Sở NN-PTNT thành lập 3 đoàn công tác gồm các đ/c lãnh đạo Sở, các đơn vị Chi cục BVTV, Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư; Phòng Trồng trọt - Sở NN-PTNT kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân năm 2016 tại 6 huyện (Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, An Dương, Kiến Thụy, An Lão).

                
                         Đ/c Giám đốc Sở NN-PTNT Phạm Văn Hà kiểm tra tình hình phòng trừ
                                                    rầy nâu tại xã Tiên Cường - huyện Tiên Lãng.


Kết quả kiểm tra: các địa phương đã phun trừ 4.610 ha (gần bằng 70% diện tích cần phun trừ), hầu hết những diện tích được phun trừ đạt kết quả tốt, tuy nhiên những diện tích còn lại và những diện tích đã phun nhưng chưa đạt yêu cầu, mật độ rầy còn rất cao (2.000 – 3.000 con/m2, nơi cao 4.000 - 6.000 con/m2).
                          
                 
                     Đ/C GĐ Sở kiểm tra tình hình phòng trừ rầy nâu tại xã Cao Minh - huyện Vĩnh Bảo.

Tại buổi làm việc các đ/c lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT đề nghị các địa phương cần khẩn trương, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ, đặc biệt là rầy nâu, không để xảy ra hiện tượng “cháy rầy”. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV, quản lý chặt chẽ thị trường kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.


  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn