TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :279  
Số lượt truy cập : 1311161
CÁC Đ/C LÃNH ĐẠO SỞ NN-PTNT KIỂM TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ RẦY NÂU TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2016 TẠI CÁC HUYỆN

Hiện nay trên đồng ruộng, rầy nâu lứa 3 đang rộ, mật độ phổ biến 400 - 600 con/m2, nơi cao 3.000 - 4.000 con/m2, cá biệt hàng vạn con/m2. Diện tích nhiễm rầy (có mật độ 750 con/m2 trở lên) là 9.930 ha (bằng 27,8% diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân), Mật độ rầy năm nay cao hơn trung bình các vụ Xuân những năm trước từ 1,7 - 2 lần; Hầu hết các xã đều có các ổ rầy với mật độ cao. Nếu không được chỉ đạo phòng trừ quyết liệt, rầy nâu gây hại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa, thậm chí bị “cháy rầy” diện rộng, gây thất thu năng suất vụ Xuân 2016.

                          
                                Vụ Xuân năm nay, rầy nâu xuất hiện với mật độ cao

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 468/CĐ-SNN ngày 12/5/2016 V/v phun trừ rầy nâu bảo vệ lúa vụ Xuân 2016;
Ngày 17/5/2016, Sở NN-PTNT thành lập 3 đoàn công tác gồm các đ/c lãnh đạo Sở, các đơn vị Chi cục BVTV, Trung tâm Khuyến nông-khuyến ngư; Phòng Trồng trọt - Sở NN-PTNT kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân năm 2016 tại 6 huyện (Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, An Dương, Kiến Thụy, An Lão).

                
                         Đ/c Giám đốc Sở NN-PTNT Phạm Văn Hà kiểm tra tình hình phòng trừ
                                                    rầy nâu tại xã Tiên Cường - huyện Tiên Lãng.


Kết quả kiểm tra: các địa phương đã phun trừ 4.610 ha (gần bằng 70% diện tích cần phun trừ), hầu hết những diện tích được phun trừ đạt kết quả tốt, tuy nhiên những diện tích còn lại và những diện tích đã phun nhưng chưa đạt yêu cầu, mật độ rầy còn rất cao (2.000 – 3.000 con/m2, nơi cao 4.000 - 6.000 con/m2).
                          
                 
                     Đ/C GĐ Sở kiểm tra tình hình phòng trừ rầy nâu tại xã Cao Minh - huyện Vĩnh Bảo.

Tại buổi làm việc các đ/c lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT đề nghị các địa phương cần khẩn trương, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối vụ, đặc biệt là rầy nâu, không để xảy ra hiện tượng “cháy rầy”. Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV, quản lý chặt chẽ thị trường kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.


  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam