TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :71  
Số lượt truy cập : 44557
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH VÀ CN CẤP THÀNH PHỐ
Năm 2015, Chi cục BVTV Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp thành phố, dự án: "Xây dựng mô hình ứng dụng Pheromone giới tính trong phòng trừ sâu đục thân hai chấm (Tryporyza incertulas Walker) hại lúa tại Hải Phòng".

                      

Dự án được thực hiện trong hai vụ lúa (Vụ Xuân và vụ Mùa) năm 2015.
Chủ nhiệm dự án, thạc sỹ Nguyễn Hồng Thủy - Trưởng phòng Kỹ thuật.
Mục tiêu của dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng Pheromone giới tính trong phòng trừ sâu Đục thân hai chấm (Tryporyza incertulas Walker) hại lúa tại Hải Phòng.
Quy trình ứng dụng Pheromone giới tính do Tiến sĩ Hồ Thị Thu Giang, trưởng Bộ môn Côn Trùng, học viện Nông nghiệp Việt Nam chuyển giao.

                              

Trong hai vụ lúa (vụ Xuân và vụ Mùa) năm 2015, dự án được thực hiện tại xã Chiến Thắng - huyện An Lão, quy mô 30 ha/vụ. Vụ Xuân thực hiện phòng trừ đối với sâu đục thân lứa 2 và vụ Mùa thực hiện phòng trừ đối với sâu đục thân lứa 5. Kết quả, tỷ lệ thiệt hại do sâu gây ra ở mô hình ứng dụng Pheromone giảm  đáng kể so với nông dân phun thuốc hóa học để phòng trừ sâu (tỷ lệ bông bạc giảm 4,5 lần ở vụ Xuân và 3,5 lần ở vụ Mùa); Chi phí BVTV nói chung thấp hơn 553.700 đồng/ha (ở vụ Xuân) và 669.694 đồng/ha (ở vụ Mùa).                  
Ngày 28/01/2016, Hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ cấp Thành phố được tổ chức tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Dự án được đánh giá đã đạt được mục tiêu khoa học, thực hiện đầy đủ các nội dung, quy mô và tiến độ thực hiện.
Dự án được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo khách quan, trung thực. Sản phẩm khoa học của dự án có thể áp dụng trong thực tế, việc nhân rộng mô hình là khả thi, phù hợp với điều kiện Hải Phòng

                         .

                            
   

  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Công điện về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Hướng dẫn Kỹ thuật phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 hại lúa vụ Mùa 2018
  Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng ban hành Công văn chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật xử lý hạt giống lúa vụ Mùa 2018
  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn