TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :562  
Số lượt truy cập : 30938
Tích cực chủ động phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2020

Thời gian qua, các địa phương đã tích cực chỉ đạo bà con nông dân phòng chống bệnh đạo ôn cổ bông trên giống nhiễm, sâu cuốn lá nhỏ bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân; nhìn chung, công tác chỉ đạo phòng chống đạt kết quả tốt. Đến thời điểm này, diện tích lúa vụ Xuân đã trỗ xong cơ bản, các trà lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa – chín, một số diện tích đang giai đoạn chín, các trà lúa sinh trưởng phát triển khá tốt.

 Qua kết quả kiểm tra đồng ruộng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hiện nay rầy nâu lứa 3 đang nở rộ, mật độ phổ biến 500-700 con/m2, cao 1.500 – 2.000 con/m2; cá biệt đã xuất hiện hiện nhiều ổ rầy có mật độ 4.000-5.000 con/m2 cục bộ một số chân ruộng đang lúa chín, cạn nước bị rầy hại gây cháy chòm, ổ đến vài m2.

Diện tích lúa đã nhiễm rầy gần  3.200 ha (trong đó: huyện Vĩnh Bảo 1.000 ha, Kiến Thụy 1.000 ha, Tiên Lãng 600 ha, An Lão 500 ha,…). Thời gian tới, rầy lứa 3 tiếp tục nở rộ, gia tăng cả về mật độ và diện tích, gây hại nặng trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ, sẽ có diện tích lúa bị “cháy rầy” nếu không được phát hiện, chỉ đạo phun trừ kịp thời, hiệu quả.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy nâu gây hại lúa cuối vụ, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương và các cơ quan liên quan cường cán bộ kỹ thuật chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ rầy hại lúa, cụ thể:

- Chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ kịp thời những diện tích lúa có mật độ rầy từ 1.500 con/m2  (40 – 50 con/khóm) trở lên. Đặc biệt, quan tâm những ruộng lúa ở giai đoạn chắc xanh – chín.

- Có thể sử dụng một số loại thuốc để phun trừ rầy:

+ Đối với ruộng lúa giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh, sử dụng thuốc có tác dụng nội hấp – lưu dẫn như: Penalty 40 WP, Chess 50 WG, Sutin 50 WP, Cheestar 50 WG, Chersieu 75WG, Oshin 20 WP, Winter 635EC... Khi phun thuốc không cần rẽ lúa thành băng, hạ thấp vòi phun, phun ướt đều mặt lá lúa.

+ Đối với ruộng lúa giai đoạn chắc xanh – chín, sử dụng thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Penalty Gold 50 EC, Chatot 600 WG, Actara 25 WG, Victory 585 EC, Bonus-gold 500EC,… Trước khi phun thuốc cần rẽ lúa thành băng, mỗi băng từ 4 - 6 hàng lúa, phun thuốc trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú.

 Lưu ý:

- Khi phun thuốc trừ rầy cần đảm bảo giữ mực nước trong ruộng 3-5 cm.

 

- Sau khi phun thuốc 3 - 5 ngày phải tiến hành kiểm tra lại, nếu mật độ rầy trong ruộng còn cao hoặc sau khi phun thuốc gặp trời mưa phải phun lại mới đạt hiệu quả.


- Nồng độ và liều lượng pha thuốc theo hướng dẫn trên vỏ chai, gói thuốc; phun thuốc tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Những diện tích lúa đã chín có mật độ rầy cao có thể thu hoạch sớm theo tiêu chí “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do rầy gây ra giũ vững năng suất lúa và đảm bảo an toàn nông sản.

Đề nghị các cơ quan truyền thông:

Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, các Đài Truyền thanh, phát thanh địa phương tăng cường thời lượng tuyên truyền về tình hình rầy nâu hại lúa từ nay đến cuối vụ và các biện pháp phòng trừ hiệu quả để bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2020./.  Tích cực chủ động phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2020
  Phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ xuân 2020
  Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2020
  Hướng dẫn số 253/HD-TrT ngày 20/4/2020 của Chi cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa Xuân 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 vụ Xuân 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 20/3/2020
  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn