TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :89  
Số lượt truy cập : 1311819
Tập huấn sản xuất cây vụ Đông 2013

Thưc hiện Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông năm 2013; Căn cứ thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2013;

Từ ngày 24/10/2013 đến hết tháng 11 năm 2003, cán bộ Chi cục Chi cục BVTV đã triển khai thực hiện 59 lớp (thuộc 59 xã trên địa bàn thành phố) tập huấn kỹ thuật canh tác, điều tra phát hiện  và phòng trừ sâu bệnh trên cây vụ Đông cho 4.425 lượt nông dân tham dự. Cán bộ kỹ thuật tập trung hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu bệnh trên một số cây trồng chính như: Ngô, khoai tây, dưa chuột, ớt (các giống ớt cay, ngọt), rau chất lượng cao phục vụ chế biến; đặc biệt quan tâm đến những giống cây trồng mới và các biện pháp kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
 

Cán bộ kỹ thuật Chi cục BVTV tập huấn hướng dẫn nông dân trực tiếp ngoài đồng ruộng áp dụng phương pháp trồng khoai tâytheo phương pháp làm đất tối thiểu phủ rơm rạ


                                                                                                                       (Nguồn: Phòng ƯDCNSH tổng hợp)


  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam