TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :520  
Số lượt truy cập : 62387
Kết quả đợt tập huấn chuyên môn và phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2016

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-SNN-TTr ngày 25/12/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2016 của các Chi cục; Chi cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức 06 lớp tập huấn chuyên môn và phổ biến các văn bản pháp luật mới năm 2016 cho 356 tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn thành phố.


Các tổ chức, cá nhân tham gia tập huấn được nghe lãnh đạo chi cục BVTV triển khai thực trạng, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV năm 2015 trên địa bàn thành phố; Trạm BVTV huyện triển khai công tác phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại chính trong vụ Xuân 2016 và được phổ biến một số văn bản pháp luật mới như: Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thông tư số 34/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 10 năm 2015 quy định Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt nam; Các loại thuốc BVTV loại khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau, quả, chè; Thông tư  số 48/2015/TT-BNNPTNT ngày 16  tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp &Phát triển nông thôn quy định về  điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật; Thông tư số  45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm... Ngoài ra còn có một số văn bản khác có liên quan như: Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường.

* Đánh giá chung

Công tác tổ chức các lớp tập huấn được chuẩn bị chu đáo từ hội trường, loa đài, tài liệu cho học viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền đã hiểu và nắm vững các văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, nội dung truyền tải được chọn lọc kỹ, ngắn gọn, dễ hiểu.

Qua tập huấn đã giúp cho các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc BVTV nắm vững kiến thức chuyên môn,cũng như các đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây trồng, từ đó hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh hại một cách an toàn, hiệu quả, giảm thiểu tác động của thuốc thuốc BVTV đến môi trường và con người. 


  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn