TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :451  
Số lượt truy cập : 62318
Công văn về việc phổ biến các văn bản pháp luật mới về quản lý thuốc bảo vệ thực vật năm 2014

              Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-TTr ngày 28/11/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT  về Kế hoạch thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; 

Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng tổ chức đợt  phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến việc quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Hải Phòng.

I.  Mục đích:

- Giúp cho cán bộ chính quyền cơ sở và các ngành liên quan nắm vững các văn bản mới về lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật để thực hiện tốt việc quản lý trên địa bàn;

- Giúp cho các đối tượng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nắm vững và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

II.   Nội dung: Phổ biến một số văn bản pháp luật mới

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định 114/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giồng cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ NN & PTNT Quy định về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;

Và các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan (lĩnh vực thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường).

III.   Đối tượng tham gia:

- Cán bộ chính quyền cơ sở và các ngành liên quan;

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng nhập nội.

 IV. Thời gian tiến hành:

 Mỗi huyện 03 ngày, bắt đầu từ ngày 20/02/2014 đến hết tháng 4/2014.

Để đợt phổ biến văn bản pháp luật mới đạt hiệu quả, Chi cục Bảo vệ  thực vật đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng nhập nội trên địa bàn tham gia các lớp tập huấn đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở NN & PTNT (để báo cáo);

- Lưu: VT,TTr-PC.

CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

        Lê Việt Cường


  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn