TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :462  
Số lượt truy cập : 62329
Kế hoạch tập huấn chuyên môn và phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số273/KH-TTr ngày 23/12/2013 đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt về công tác Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013.Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng tổ chức đợt tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố.

1. mục đích:

- Nhằm giúp cho chúng ta nắm được các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV, giống cây trồng nhập nội.

- Giúp chúng ta nắm vững chuyên môn về thuốc BVTV, một số đối tượng sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ. Tạo điều kiện để chúng ta sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật.

2. Yêu cầu:

Tất cảcác đối tượng kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn phải tham gia đầy đủ, chấp hành tốt nội quy lớp học đề ra.

3. Nội dung:

- Phần1: Tập huấn chuyên môn: giới thiệu một số đối tượng sâu bệnh hại chính trên lúa,rau màu, cây ăn quả và biện pháp phòng trừ.

- Phần 2: Tập huấn các văn bản pháp luật: Hội nghị được nghe phổ biến nội dung 2 Thông tư mới vừa được sửa đổi, bổ sung ban hành trong tháng 2 năm 2013 đó là Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc BVTV thay thế Thông tư 38/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lýthuốc BVTV; Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ NN&PTNT quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệthực vật.

Ngoài ra lớp tập huấn còn được phổ biến những văn bản có liên quan đến lĩnh vực Kiểm dịch thực vật như: Nghị định 02/2007/NĐ-CP ngày05/01/2007; Thông tư 88/2007/TT-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm dịch thực vật nội địa; Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật…

4. Thời gian thực hiện:

- Mỗi huyện tổ chức 01 lớp, thời gian trong 03 ngày. Bắt đầu từ ngày 25/2/2013 đến hết tháng 3/2013.

- Kết thúc lớp học các đối tượng tham gia tập huấn sẽđược cấp Giấy chứng nhận đã tham gia lớp “Bồi dưỡng chuyên môn và phổ biến cácvăn bản pháp luật mới” do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp. Đây là cơ sở xem xét việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV.     

                                   Người thực hiện: Nguyễn XuânVân


  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn