TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :509  
Số lượt truy cập : 62376
Báo cáo kết quả thanh tra theo Quyết định số 65/QĐ-BVTV-TTra ngày 07/5/2012 của Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Hải Phòng

BÁO CÁO

Kết quả thanh tra, kiểm tratheo quyết định số 65/QĐ-BVTV-TTr 

ngày 07/5/2012 của Chi cục Trưởng Chi cục bảovệ thực vật Hải phòng

 

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-BVTV-TTrngày 07/5/2012 của Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hải phòng về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thựcvật (BV&KDTV) đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đoàn thanh tra chuyên ngành BV&KDTV đã xây dựng kế hoạch số 03/KH-TTrngày 08/5/2012 và tiến hành thanh tra, kiểm tra từ ngày 10/5/2012 đến ngày 31/5/2012 đạt kết quả như sau:

I.Đối tượng thanh tra, kiểm tra

- Thực hiện đợt thanh tra, kiểm tra đối vớicác hộ kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV nhỏ lẻ, bán theo mùa vụ. Những đối tượng này thường không nắm rõ các quy định của pháp luật về kinh doanh buôn bán thuốcBVTV, thiếu các điều kiện theo quy định về kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV,trình độ hiểu biết về thuốc BVTV còn hạn chế.

- Qua đợt thanh tra góp phần hướng dẫn cho các hộ kinh doanh nắm được các quy định của pháp luật và nâng cao hiểu biếtvề thuốc BVTV.

II. Kết quả đợt thanh tra,kiểm tra.

1. Kết quả thanh tra, kiểm tra các điều kiện về kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV

Đoàn thanh tra, kiểm tra đã tổ chức thực hiện theo quyết định thanh tra, kiểm tra, tổ chức thực hiện  tập trung theo nội dung tại Quyết định số 65/QĐ-BVTV-TTr ngày 07/5/2012 của Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hải phòng. Đoàn đã thanh tra, kiểm tra 25 điểm kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV, phát hiện 15 trường hợp vi phạm chiếm 41 %.Các hình thức vi phạm  chủ yếu gồm:

- Không có chứng chỉ hành nghề:  03 trường hợp, chiếm 12%.

- Không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 05 trường hợp, chiếm 20%.

- Không có dụng cụ bảo hộ lao động, dụng cụ phòng chống cháy nổ: 11 trường hợp, chiếm  44 %.

- Không có cửa hàng bán thuốc riêng: 01trường hợp, chiếm 4 %.

- Bán thuốc BVTV quá hạn sử dụng: 02 trường hợp, chiếm 8 %.

- Bảo quản thuốc BVTV không đảm bảo theo quy định: 8 trường hợp, chiếm 32 %.

- Đối với các trường hợp buôn bán nhỏ lẻ không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV theo quy định, Đoàn đã yêu cầu chủ cửa hàng chấm dứt việc kinh doanh khi chưa đủ điều kiện.

2. Kết quả thanh tra, kiểmtra việc ghi nhãn thuốc BVTV Thông tư số 38/2010/TT-BNN ngày 28/6/2010của Bộ NN-PTNT quy định về quản lý thuốc BVTV.

Thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc ghi nhãn của một số sản phẩm thuốc BVTV đang lưu hành trên địa bàn thành phố hải Phòng. Kết quả có 12 sản phẩm ghi nhãn sai theo Thông tư số 38/2010/TT-BNN ngày 28/6/2010 của Bộ NN-PTNT quy định về quản lý thuốc BVTV (có phụ lục kèm theo). Trong đó:

- Có 09 sản phẩm hướng dẫn vượt quá đối tượng với đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

- 03 sản phẩm ghi nhãn sai quy định (nhãn có hình vẽ, chữ viết không đúng với nội dung đã đăng ký dễ gây hiểu lầm về tác dụng của thuốc).

3. Kết quả điều tra việc sử dụng thuốc BVTV để phun trừ rầy hại lúa Xuân năm 2012.

Thanh tra chuyên ngành đã chủ động điều tra các loại thuốc trừ rầy được buôn bán tại các cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV và tại một số cánh đồng trồng lúa trên địa bàn thành phố. Kết quả cho thấy

- Trên 90% nông dân có sử dụng thuốc trừ rầy phun kèm với các loại thuốc trừ sâu cuốn lá để tiêt kiệm công phun thuốc.

- Qua điều tra đối việc sử dụng thuốc trừ rầy ở giai đoạn lúa đứng cái đến đồng trỗ các hộ nông dân chủ yếu sử dụng các loại thuốc có tác dụng nội hấp, vị độc, lưu dẫn như: Actara 25WG, conphai 10WP,penalty 40WP, sutin 5EC, chess 50WG. Một số ít nông dân sử dụng thuốc BVTV trừrầy có tác dụng tiếp xúc, xông hơi như: penalty gold 50EC, Bassa 50EC, applaud10WP, victory 585EC, excel basa 50EC ..

- Khi lúa đã chắc xanh các hộ chủ yếu dùng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc, xông hơi để trừ rầy như: penalty gold50EC, Bassa 50EC, applaud 10WP, victory 585EC, excel basa 50EC ..

Việc sử dụng các loại thuốc trừ rầy có tác dụng tiếp xúc, xông hơi ở giai đoạn lúa đứng cái đến đồng trỗ là chưa thực sự cần thiết và dễ dẫn đến ô nhiễm môi trường do các loại thuốc này có độ độc cao.

3. Xử lý các vi phạm

- Đối với các trường hợp buôn bán nhỏ lẻ không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV theo quy định, Đoàn đã yêu cầu chủ cửa hàng chấm dứt việc kinh doanh khi chưa đủ điều kiện.

- Đối với các sản phẩn có nhãn sai quy định, Đoàn đã tổng hợp báo cáo Chi cục trưởng để xem xét xử lý.

III. Nhận xét và đề nghị.

1. Nhận xét:

Qua đợt thanh tra, kiểm tra trên địa bàn thành phố cho thấy: Thị trường kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV tại Hải Phòng tương đối ổn định, các cửa hàng, đại lý chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực BVTV. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố vẫn có một số sản phẩm ghi nhãn không đúng với nội dung đã đăng ký trong danh mục. Đây là vấn đề rất khó khăn để cơ quan quản lý nhà nước, người kinh doanh và nông dân khi buôn bán và sử dụng thuốc BVTV của các công ty đang được lưu thông, buôn bán trên thị trường.

2. Đề nghị:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định rõ tiêu chuẩn, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của cán bộ công chức làm công tác thanh tra tại các Chi cục làm cơ sở để thanh tra chuyên ngành tại cơ sở hoạt động có hiệu quả.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông đề nghị với Thanh tra Chính Phủ; Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định rõ thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục.

- Cục Bảo vệ thựcvật tăng cường chỉ đạo và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, gia công, sang chai đóng gói thuốc BVTV và xông hơi khử trùng trên địab àn các tỉnh thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuốc BVTV để tăng cường công tác quản lý nhà nước về thuốc BVTV.

 


  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn