TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :482  
Số lượt truy cập : 62349
Báo cáo việc sử dụng thuốc Pendi 330 EC để chấm chánh trên cây thuốc lào
BÁO CÁO

Kết quả việcsử dụng thuốc Pendi 330EC

 ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của câythuốc Lào

 I. Diễn biến vụ việc

Trong thời gian vừa qua, một số nông dân tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo đã sử dụng thuốc Pendi 330EC để chấm chánh trên cây thuốc Lào, việc sử dụng thuốc đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây. Sau khi nhận được phản ánh của một số hộ dân, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức nhiều buổi làm việc với chính quyền địa phương; đại diện của công ty TNHH Alfa SaiGon, đại diện nông dân có sử dụng thuốc Pendi 330EC, đại lý phân phối thuốc Pendi 330EC trên địa bàn Hải Phòng kiểm tra thực tế trên đồng ruộng. Đồng thời Chi cục tiến hành các thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của thuốc Pendi 330EC đến sinh trưởng và phát triển làm giảm năng suất và chất lượng thuốc Lào dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

- Sau 3 ngày thực nghiệm, ngày 23/4/2012, Chi cục BVTV đãphối hợp với UBND xã Kiến Thiết đã tiến hành nghiệm thu sơ bộ kết quả thực nghiệm: Tại công thức sử dụng 8ml thuốc/1lít nước tỷlệ lá bị rụng là 8,4%; tại công thức sử dụng 12ml thuốc/1lít nước tỷ lệ lá bị rụng là 16,2% và tại công thức sử dụng 15ml thuốc/1lít nước tỷ lệ lá bị rụng là 9,4%. Nhận thấy thuốc còn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây, Chicục và các bên liên quan thống nhất tiếp tục theo dõi thực nghiệm cho đến ngày 28/4/2012.

- Ngày 27/4/2012, Chi cục đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với đại diện công ty TNHH Alfa SaiGon về việc thực hiện phương án đền bù thiệt hại cho nông dân đã sử dụng thuốc Pendi 330EC để chấm chánh trên cây thuốc Lào.

- Ngày 28/4/2012, Chi cục cùng UBND xã Kiến Thiết và các bên liên quan đã tiến hành nghiệm thu kết quả thực nghiệm: Tại công thức sử dụng 8ml thuốc/1lít nước tỷ lệ lá bị rụng là 15,61%; tại công thức sử dụng 12ml thuốc/1lít nước tỷ lệ lá bị rụng là 26,75% và tại công thức sử dụng 15ml thuốc/1lít nước tỷ lệ lá bị rụng là 18,72%. Các bên thống nhất lấy thực nghiệm sử dụng 12ml thuốc/1lít nước làm căn cứ đánh giá và bồi thường thiệt hại cho hộ nông dân đã sử dụng thuốc Pendi 330EC.

- Ngày 3/5/2012 đến ngày 13/5/2012, Công ty TNHH Alfa SaiGon đã có nhiều buổi làm việc với đại diện các hộ dân, chính quyền địa phương để thống nhất phương án đền bù và mức đền bù cho từng hộ dân có diện tích thuốc Lào bị ảnh hưởng.

II. Kết quả xử lý

- Ngày 14/5/2012, Chi cục đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với đại diện công ty TNHH Alfa SaiGon. Tại buổi làm việc đại diện công ty TNHH Alfa SaiGon báo cáo công ty đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù thiệt hại cho nông dân với tổng diện tích thuốc Lào bị thiệt hại là 90.687 m2,số tiền đền bù là 200.933.000 đồng ( hai trăm triệu chím trăm ba mươi ba ngàn đồng).

- Chi cục đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối với công ty TNHH Alfa SaiGon về hành vi hướng dẫn vượt qua đối tượng đăng ký trong danh mục thuốc BVTV vi phạm Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 38/2010/TT-BNN ngày 28/6/2010 của Bộ NN-PTNT quy định về quản lý thuốc BVTV và chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Nơi  nhận:

-   Sở NN&PTNT(để báo cáo);

-   Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo HP;

-   UBND huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo

-   Các ngành, các đơn vị liên quan;

-   Lưu TTra, VT.

             CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

             Lê Việt Cường


  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn