TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :133  
Số lượt truy cập : 1311863
THỰC HIỆN DỰ ÁN ÁP DỤNG 3 GIẢM 3 TĂNG

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, giảm chi phí đầu vào như (giống, vật tư sản xuất, thuốc BVTV, công lao động...); đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện môi trường, hướng tới sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ năm 2011 – 2013, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện dự án: “Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng”, dự án được triển khai thực hiện tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tại miền Bắc có 5 tỉnh thực hiện, trong đó có Hải Phòng.

Tiếp tục thực hiện dự án, vụ xuân 2013, Chi cục BVTV đã triển khai thực hiện tại mô hình Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa theo SRI trong sản xuất lúa chất lượng” tại thôn Kim Côn – Xã Chiến Thắng – huyện An Lão.

- Diện tích áp dụng: 20 ha.

- Giống lúa: Sử dụng giống xác nhận RVT

- Canh tác lúa theo quy trình 3 giảm 3 tăng và SRI.

- Phòng trừ sâu bệnh theo IPM (phòng trừ dịch hại tổng hợp)

Các hộ nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn quy trình áp dụng 3 giảm 3 tăng và thống nhất thực hiện theo quy trình và cán bộ trực tiếp chỉ đạo mô hình.

- Cấy: 15-17/2/2013

- Đã bón lót: 20 – 25 kg NPK (5:10:3)/sào bắc bộ

- Thúc 1 (ngày 5-6/3/2013): 10 kg NPK (13:8:12) + 1 – 1,5 kg ure/sào bắc bộ

                                       hoặc 4 – 5 kg ure + 2 kg kali/sào bắc bộ.

Dự kiến lúa trỗ xung quanh 05/5/2013. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 xuất hiện và gây hại mức độ thấp

Hiện nay, lúa sinh trưởng, phát triển tốt và tương đối đồng đều, hứa hẹn cho năng          suất cao

Nông dân mô hình bón lót phân và bừa lại trước khi cấy
Thí nghiệm bón phân tại mô hình (đắp bờ, chia ô thí nghiệm)


 .

Lãnh đạo Chi cục BVTV thăm và chỉ đạo mô hình tại 

Kim Côn - Chiến Thắng

(Nguyễn Thị Lan – Tổng hợp ngày 26/3/2013)


  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam