TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :104  
Số lượt truy cập : 1311834
Hiệu quả từ mô hình 3 giảm 3 tăng

Nhằmđẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, đặc biệt quy trìnháp dụng 3 giảm 3 tăng và thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên cây lúa giúp nôngdân giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, vụ xuân năm 2012 Chi cục Bảovê thực vật Hải Phòng đã triển khai xây dựng các mô hình “ áp dụng 3 giảm 3tăng và kỹ thuật SRI ” , “ quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa” với quy mô từ 5 – 20 ha/mỗi 1 hình tại 6 huyện. Đến thờiđiểm hiện nay cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đang giai đoạn chắc xanh –chín.

Qua kết quả đánh giá sơ bộ thu đượcở một số mô hình cho thấy, ruộng mô hình giảm được: 

+ Giống: giảm 30% giống (mô hình từ 22–28 kg/ha; nông dân 35–40 kg/ha)

+ Phân bón: giảm 10-20% đạm (mô hình 222 kg ure/ha; nông dân 250 – 277kg/ha)

+ Thuốc BVTV: giảm 2 lần phun thuốc (không phun trĩ đầu vụ, không   phun rầylứa 3)

+ 1 lần bơm nước (khi giai đoạn lúa đạt được số dảnh trung bình từ 15 dảnh/khómđến giai đoạn lúa đứng cái).

Các mô hình ước năng suất đạt 200kg/sào (đối với giống lúa Bắc Thơm, HươngThơm), các giống lúa lai như Syn6… đạt 300 kg/sào

Lãnh đạo Chi cục cùng với địa phương kiểm tra mô hình tại Tân Viên - An Lão

PhòngƯDCNSH tổng hợp


  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam