TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :273  
Số lượt truy cập : 275
Hiệu quả từ mô hình 3 giảm 3 tăng

Nhằmđẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, đặc biệt quy trìnháp dụng 3 giảm 3 tăng và thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên cây lúa giúp nôngdân giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, vụ xuân năm 2012 Chi cục Bảovê thực vật Hải Phòng đã triển khai xây dựng các mô hình “ áp dụng 3 giảm 3tăng và kỹ thuật SRI ” , “ quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa” với quy mô từ 5 – 20 ha/mỗi 1 hình tại 6 huyện. Đến thờiđiểm hiện nay cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đang giai đoạn chắc xanh –chín.

Qua kết quả đánh giá sơ bộ thu đượcở một số mô hình cho thấy, ruộng mô hình giảm được: 

+ Giống: giảm 30% giống (mô hình từ 22–28 kg/ha; nông dân 35–40 kg/ha)

+ Phân bón: giảm 10-20% đạm (mô hình 222 kg ure/ha; nông dân 250 – 277kg/ha)

+ Thuốc BVTV: giảm 2 lần phun thuốc (không phun trĩ đầu vụ, không   phun rầylứa 3)

+ 1 lần bơm nước (khi giai đoạn lúa đạt được số dảnh trung bình từ 15 dảnh/khómđến giai đoạn lúa đứng cái).

Các mô hình ước năng suất đạt 200kg/sào (đối với giống lúa Bắc Thơm, HươngThơm), các giống lúa lai như Syn6… đạt 300 kg/sào

Lãnh đạo Chi cục cùng với địa phương kiểm tra mô hình tại Tân Viên - An Lão

PhòngƯDCNSH tổng hợp


  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 01/2021
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 12/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 11
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn