TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :67  
Số lượt truy cập : 1311797
KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN IPM TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2015

Từ năm 1993, được sự hỗ trợ củaChương trình IPM Quốc gia – Cục BVTV, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng cónhiều cán bộ đã tham dự khóa đào tạo giảng viên IPM Quốc gia trên cây lúa và đãmở được gần 1.000 lớp IPM trên cây lúa tại 100% số xã, phường có sản xuất lúa.

Chương trình IPM đã giúp nâng caotrình độ canh tác của nông dân trong việc thâm canh lúa như sử dụng giống, phânbón và thuốcBVTV một cách hợp lý có hiệu quả. Nông dân sau khi học IPM đã biếtchọn giống tốt phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương, cấy thưa hơn, sửdụng phân cân đối hợp lý hơn, giảm số lần dùng thuốc trừ sâu bệnh. Nâng cao thu nhập cho người nôngdân. Nông dân chủ động, tự tin hơn trong việc quản lý đồng ruộng.  

Hiện nay, Chi cục có 10 cán bộ đãtham gia lớp đào tạo giảng viên IPM trên cây lúa do Chương trình IPM Quốc gia -Cục BVTV tổ chức. Tuy nhiên, trong 1-2 năm tới, lực lượng cán bộ này được nghỉhưu theo chế độ Nhà nước. Vì vây, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năngchuyển giao, truyền đạt tiến bộ khoa học đến nông dân, đáp ứng được yêu cầunhiệm vụ của đơn vị trong những năm tiếp theo. Chi cục BVTV Hải Phòng tổ chứckhóa đào tạo giảng viên IPM trên cây lúa cho 30 cán bộ kỹ thuật Chi cục.  

- Các học viên tham gia lớp học vàthực hiện các thực nghiệm đồng ruộng được rèn kỹ năng điều tra phân tích hệsinh thái ruộng lúa và thảo luận những yếu tố ảnh hưởng đến cây lúa ở từng giaiđoạn để đề ra các biện pháp quản lý có hiệu quả.

- Nâng cao khả năng tổ chức, hướngdẫn, truyền đạt thông tin và kỹ năng hoạt động nhóm tại các lớp huấn luyện nôngdân.

Khóa học đã và đang học tuần thứ 4.

Một số hình ảnh hoạt động của lớp học


  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam