TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :302  
Số lượt truy cập : 55413
MỘT SỐ SUY NGHÌ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BVTV

 

MỘT SỐ SUY NGHÌ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BVTV

GS. NGUYỄN THƠ – TẠP CHÍ TRÁI ĐẤT XANH (Số 1-2013)

 

Nhà nước đã làm rất tích cực công tác quản lý kinh doanh thuốc BVTV. Bên cạnh hệ thống pháp luật, ngành BVTV còn có hệ thống thanh tra các cấp chặt chẽ. Tuy nhiên trong xã hội luôn xảy ra hiện tượng dùng sai, lạm dụng thuốc BVTV. Tình hình ô nhiễm môi trường, dư lượng hóa chất trong nông sản vẫn ở mức ngiêm trọng. Điều đó chứng tỏ công tác quản lý thuốc vẫn còn vấn đề nào đó sơ hở. Trong bài viết này chúng tôi xin đề cập đến vấn đề sử dụng và quản lý sử dụng thuốc BVTV.

1. Những tiến bộ trong quản lý dịch hại

Bên cạnh thuốc hóa học, kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đã trở thành phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau, như IPM cộng đồng, ba giảm ba tăng, gieo sạ né rầy, sử dụng những sản phẩm sinh học để quản lý dịch hại, canh tác theo hướng hữu cơ và hạn chế sử dụng thuốc hóa học một cách đáng kể.

Ngày nay, những tiến bộ trong kỹ thuật BVTV không còn giới hạn “sâu nào thuốc nấy”. Quản lý dịch hại là giao thoa của nhiều biện pháp: giống kháng, mùa vụ, cơ cấu cây trồng, dinh dưỡng, biện pháp canh tác, dùng thuốc hóa học tối thiểu trong sự bảo vệ của hệ cân bằng sinh thái có lợi cho cây trồng và môi trường. Nói cách khác đó là phương thức canh tác bền vững.

Tuy nhiên, tại sao những tiến bộ kỹ thuật đó mãi vẫn chỉ giới hạn ở các mô hình, mặc dù hiệu quả của nó ai cũng cho là tốt. Việc quản lý dịch hại trên diện rộng vẫn phải phụ thuộc vào hóa học là chính, đó là chưa nói đến thực tế, nơi kia nơi nọ còn lạm dụng thuốc hóa học, làm gây ra bùng phát dịch hại nghiêm trọng. Phải chăng sử dụng và quản lý dùng thuốc BVTV còn có điều gì đó cần phải rút kinh nghiệm.

2. Sử dụng thuốc BVTV

Trong nhiều năm qua sự ra đời của thuốc hóa học là một tiến bộ rất lớn của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên việc sử dụng nó phải có chừng mực, không được làm dụng. Nếu dùng thuốc có phổ rộng, dùng quá liều, dùng đi dùng lại nhiều lần sẽ có tác dụng ngược lại, làm bùng phát dịch hại, ô nhiễm môi trường, độc hại cho nông sản. Điều này ai cũng biết nhưng chưa làm tốt.

Về nguyên tắc, để trách mặt trái của thuốc hóa học, khi đã có biện pháp khác (giống kháng, mùa vụ tránh né, canh tác) thay thế có hiệu quả, ta không nên dùng thuốc hóa học; Nên ưu tiên dùng các biện pháp sinh học, rất hạn chế dùng thuốc hóa học phổ rộng; sử dụng thuốc hóa học chỉ là biện pháp sau cùng; Những nguyên tắc này nghe ra rất dễ hiểu và thông dụng. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất, nguyên tắc này rất ít được sử dụng, vì sao vậy? Phải chăng đây là một vấn đề có liên quan đến nhận thức của người sử dụng và công tác quản lý.

3. Công tác quản lý BVTV

* Thể chế hóa công tác BVTV để sản xuất bền vững.

Những biện pháp quản lý dịch hại trên đồng ruộng, sau thu hoạch, trong kho tàng là rất quan trọng. Các giải pháp đó đều làm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, sức khỏe của con người, an toàn cho môi trường sinh thái. Vì vậy, mục tiêu của quản lý BVTV phải hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững.

Dựa trên tiêu chí đó công tác quản lý BVTV phải tiếp thu, thừa kế những tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất bền vững, thể chế hóa nó thành chủ trương, chính sách và những quyết định biện pháp quản lý cụ thể của từng thời kỳ. Theo chúng tôi, vấn đề này chúng ta làm còn quá chậm.

* Vấn đề dùng thuốc bốn đúng

Khẩu hiệu dùng thuốc bốn đúng được ngành BVTv đưa ra cách đây hàng mấy mươi năm, lúc còn thịnh hành theo phương thức sâu nào thuốc nấy. Nay không còn hoàn toàn như vậy, mà là dùng thuốc sao cho phù hợp với bảo vệ sinh thái là chính. Ví dụ như, trên đồng ruộng đang có mật độ thiên địch cao, đủ sức khống chế sâu hại, không nên phun thuốc hóa học. Từ đó có nhiều trường hợp, người muốn dùng thuốc thì bảo nên phun, người theo quan điểm sinh thái thì cho phun thuốc sẽ lợi bất cập hại. Mặt khác, có nhiều trường hợp rất khó dùng thuốc đúng cách.

Vì có những nghịch cảnh như nêu trên, làm cho nông dân rất lúng túng không biết dùng thuốc như thế nào cho đúng. Cuối cùng, sốt ruột chỉ biết phun đại. Vì không thấy có hiệu quả, phải phun nhiều lần trở lên lạm dụng.

Theo chúng tôi, khẩu hiệu phun thuốc bốn đúng nên thay đổi.

* Công tác khuyến nông BVTV

Ngoài những vấn đề về thể chế hóa, công tác khuyến nông là nội dung rất quan trọng trong quản lý BVTV. Những nội dung tuyên truyền, huấn luyện BVTV phải tập trung và cập nhật với những biện pháp mới nhất, tiên tiến nhất trong BVTV để phục vụ cho mục tiêu nông nghiệp bền vững.

Tuy nhiên, cho đến nay những nội dung khuyến nông BVTV bền vững vấn còn quá nghèo nàn, yếu ớt. Trong lúc đó sự tuyên truyền cho các biện pháp dùng thuốc hóa học của các công ty thuốc BVTV thì quá chuyên nghiệp về chuyên môn, mạnh mẽ về tài chính. Vì vậy, nhiều lúc làm cho nông dân gần như chỉ biết nghe theo quan điểm của họ.

Công tác quản lý BVTV trong thời đại mới không chỉ giới hạn quản lý kinh doanh thuốc như thế nào cho đúng mà còn mở rộng ra khái niệm BVTV sinh thái và bền vững. Những khái niệm đó phải được thể chế và cụ thể hóa bằng những tổ chức, chính sách, biện pháp quản lý và phương pháp khuyến nông hữu hiệu. Ngành BVTV cần phải có những suy nghĩ có tính chuyển giai đoạn.
Trên đây là một số suy nghĩ xin trao đổi để tham khảo.                                                                                                                     
                                                                                       
Nguyễn Thị Lan (sưutầm)        
                                                                                                                                                    
                   


  Nghị định số 04/2020/NĐ-CP
  Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate được buôn bán, sử dụng đến ngày 30/6/2021
  Kế hoạch số 158/KH-SNN ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa, bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2020.
  Kế hoạch số 154/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 18/5/2020 về Sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu và cây vụ Đông 2020
  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu, vụ Đông và phát triển rau, quả năm 2020”
  Tích cực chủ động phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2020
  Phòng trừ rầy nâu cuối vụ bảo vệ sản xuất lúa vụ xuân 2020
  Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2020
  Hướng dẫn số 253/HD-TrT ngày 20/4/2020 của Chi cục Trồng trọt và BVTV hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa Xuân 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 vụ Xuân 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 20/3/2020
  Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác
  Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón
  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔ CHỨC KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn