TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :128  
Số lượt truy cập : 1311858
Báo cáo công tác BVTV


Vụ Đông xuân 2013 – 2014 là một vụ dịch hại xuất hiện với mức độ cao, diện tích rộng và diễn biến phức tạp như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 2), Rầy nâu, bệnh Đạo ôn, bệnh Khô vằn, Chuột hại… đều tăng so với cùng kỳ năm trước song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố, Sở NN&PTNT, sự phối hợp của các ngành, các cấp và bà con nông dân; Chi cục Bảo vệ thực vật đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra đến mức thấp nhất, góp phần đưa năng suất lúa vụ ĐX 2013 - 2014 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2013 sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; vụ Đông xuân dịch hại xuất hiện với mật độ cao, diện rộng và diễn biến hết sức phức tạp (sâu Cuốn lá nhỏ lứa 2, Rầy nâu lứa 2, lứa 3...); Vụ mùa mưa, bão nhiều, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Một số đối tượng dịch hại như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 6), Chuột hại, bệnh Bạc lá... phát sinh với diễn biến phức tạp, mật độ cao, diện tích gây hại rộng.

Vụ Đông xuân 2012 - 2013 là một vụ dịch hại xuất hiện với mật độ cao, diện rộng và diễn biến phức tạp. Các đối tượng như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 2), Rầy nâu (lứa 2, lứa 3)… bệnh Đạo ôn (giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông), bệnh Khô vằn, Chuột hại… đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Vụ ĐX 2011-2012 là một vụ ĐX có diễn biến thời tiết phức tạp, các đối tượng dịch hại xuất hiện trên phạm vi rộng, diện tích nhiễm các đối tượng dịch hại bằng 128,7% diện tích gieo cấy (cao hơn 1,7 lần so với cùng kỳ vụ ĐX 2010 - 2011. Các đối tượng dịch hại chính trên lúa: sâu Cuốn lá nhỏ, Rầy nâu, bệnh Khô vằn... Một số đối tượng dịch hại trên rau: bệnh sương mai, bệnh lở cổ rễ...

  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam