TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :118  
Số lượt truy cập : 44604
Báo cáo công tác BVTV


Vụ Đông xuân 2013 – 2014 là một vụ dịch hại xuất hiện với mức độ cao, diện tích rộng và diễn biến phức tạp như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 2), Rầy nâu, bệnh Đạo ôn, bệnh Khô vằn, Chuột hại… đều tăng so với cùng kỳ năm trước song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố, Sở NN&PTNT, sự phối hợp của các ngành, các cấp và bà con nông dân; Chi cục Bảo vệ thực vật đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra đến mức thấp nhất, góp phần đưa năng suất lúa vụ ĐX 2013 - 2014 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2013 sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; vụ Đông xuân dịch hại xuất hiện với mật độ cao, diện rộng và diễn biến hết sức phức tạp (sâu Cuốn lá nhỏ lứa 2, Rầy nâu lứa 2, lứa 3...); Vụ mùa mưa, bão nhiều, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Một số đối tượng dịch hại như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 6), Chuột hại, bệnh Bạc lá... phát sinh với diễn biến phức tạp, mật độ cao, diện tích gây hại rộng.

Vụ Đông xuân 2012 - 2013 là một vụ dịch hại xuất hiện với mật độ cao, diện rộng và diễn biến phức tạp. Các đối tượng như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 2), Rầy nâu (lứa 2, lứa 3)… bệnh Đạo ôn (giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông), bệnh Khô vằn, Chuột hại… đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Vụ ĐX 2011-2012 là một vụ ĐX có diễn biến thời tiết phức tạp, các đối tượng dịch hại xuất hiện trên phạm vi rộng, diện tích nhiễm các đối tượng dịch hại bằng 128,7% diện tích gieo cấy (cao hơn 1,7 lần so với cùng kỳ vụ ĐX 2010 - 2011. Các đối tượng dịch hại chính trên lúa: sâu Cuốn lá nhỏ, Rầy nâu, bệnh Khô vằn... Một số đối tượng dịch hại trên rau: bệnh sương mai, bệnh lở cổ rễ...

  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Công điện về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Hướng dẫn Kỹ thuật phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 hại lúa vụ Mùa 2018
  Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng ban hành Công văn chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật xử lý hạt giống lúa vụ Mùa 2018
  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn