TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :48  
Số lượt truy cập : 1347
Báo cáo công tác BVTV


Vụ Đông xuân 2013 – 2014 là một vụ dịch hại xuất hiện với mức độ cao, diện tích rộng và diễn biến phức tạp như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 2), Rầy nâu, bệnh Đạo ôn, bệnh Khô vằn, Chuột hại… đều tăng so với cùng kỳ năm trước song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố, Sở NN&PTNT, sự phối hợp của các ngành, các cấp và bà con nông dân; Chi cục Bảo vệ thực vật đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra đến mức thấp nhất, góp phần đưa năng suất lúa vụ ĐX 2013 - 2014 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2013 sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; vụ Đông xuân dịch hại xuất hiện với mật độ cao, diện rộng và diễn biến hết sức phức tạp (sâu Cuốn lá nhỏ lứa 2, Rầy nâu lứa 2, lứa 3...); Vụ mùa mưa, bão nhiều, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Một số đối tượng dịch hại như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 6), Chuột hại, bệnh Bạc lá... phát sinh với diễn biến phức tạp, mật độ cao, diện tích gây hại rộng.

Vụ Đông xuân 2012 - 2013 là một vụ dịch hại xuất hiện với mật độ cao, diện rộng và diễn biến phức tạp. Các đối tượng như sâu Cuốn lá nhỏ (lứa 2), Rầy nâu (lứa 2, lứa 3)… bệnh Đạo ôn (giai đoạn đẻ nhánh và trỗ bông), bệnh Khô vằn, Chuột hại… đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Vụ ĐX 2011-2012 là một vụ ĐX có diễn biến thời tiết phức tạp, các đối tượng dịch hại xuất hiện trên phạm vi rộng, diện tích nhiễm các đối tượng dịch hại bằng 128,7% diện tích gieo cấy (cao hơn 1,7 lần so với cùng kỳ vụ ĐX 2010 - 2011. Các đối tượng dịch hại chính trên lúa: sâu Cuốn lá nhỏ, Rầy nâu, bệnh Khô vằn... Một số đối tượng dịch hại trên rau: bệnh sương mai, bệnh lở cổ rễ...

  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 01/2021
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 12/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tháng 11
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 7 (cơn bão NANGKA)
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014
  Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Tăng cường chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020
  Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công điện về việc tăng cường chỉ đạo phun sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2020
  Tiếp tục phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa Mùa năm 2020
  Phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 bảo vệ sản xuất lúa mùa năm 2020
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 21/8/2020
  Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  test
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn