TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :103  
Số lượt truy cập : 1311833
Văn bản chỉ đạo của chi cục
Tuần qua, thời tiết có mưa, thuận lợi cho các trà lúa sinh trưởng phát triển. Hiện nay, các trà lúa chủ yếu đang giai đoạn làm đòng, một số diện tích đang giai đoạn để nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, lúa sinh trưởng phát triển khá tốt. Tuy nhiên, mưa kèm theo dông, gió mạnh đã làm gia tăng diện tích nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Thông báo tình hình sinh vật gây hại đến ngày 31/8/2018

Tuần qua, do ảnh hưởng bão số 3 (từ ngày 18/7 đén ngày 22/7/2018) thời tiết Hải Phòng có mưa lớn diện rộng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây lúa, rau màu; một số đối tượng sinh vật gây hại trên lúa diễn biến phức tạp, đặc biệt rầy lưng trắng (môi giới truyền virus lùn sọc đen hại lúa). Trên các trà lúa giai đoạn từ hồi xanh đến đẻ nhanh, rầy lưng trắng xuất hiện với mật độ cao đột biến so với tuần trước, trong đó, tỷ lệ rầy mang virus chiếm 14%).

Những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết đêm và sáng có sương, mưa rào rải rác, độ ẩm không khí cao là điệu kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh, phát triển; mức độ và phạm vi gây hại gia tăng nhanh trên các trà lúa. Trước tình hình đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Công văn số 156/TrT-TV ngày 10/4/2018 về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2018

Qua kiểm tra trên diện tích lúa giống BC15 đang giai đoạn đẻ nhánh bị nhiễm bệnh lùn sọc đen giai đoạn mạ, đã xuất hiện rầy lưng trắn mật độ phổ biến 10 – 15 con/m2.Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành Công văn số 95/TrT-TV ngày 07/3/2017 V/v phun trừ rầy lưng trắng (môi giới truyền bệnh) trên ruộng lúa đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen giai đoạn mạ vụ Xuân năm 2018.

Trong những năm gần đây Chuột hại có xu hướng gia tăng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-UBND ngày 27/10/2017 về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo diệt chuột và phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa bảo vệ sản xuấ nông nghiệp năm 2018, Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Phòng ban hành Hướng dẫn Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2018.

Trong tổng hợp các biện pháp phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa biện pháp xử lý hạt giốn bằng thuốc hóa học là biện pháp phòng chống rầy gây hại ngay từ giai đoạn mạ, hạn chế bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Xuân. Trước nguy cơ nguồn bệnh vụ Mùa 2017 có thể lây lan sang vụ Xuân 2018 do Rầy lưng trắng là tác nhân truyền virus, để bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân ngay từ đầu vụ Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Phòng ban hành Hướng dẫn Kỹ thuật xử lý hạt giống bằng thuốc hóa học phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Xuân 2018.

Bệnh lùn sọc đen phương Nam do virus gây gại, tác nhân là do rầy lưng trắng, bệnh có khả năng lây lan nhanh do Rầy lưng trắng di chuyển rất xa theo gió, bão...chưa có thuốc đặc trj để phòng trừ bệnh này. Trước thực trạng bệnh Lùn sọc đen gây hại lúa vụ Mùa năm 2017, thực hiện Chỉ thị số 31 ngày 27/10/2017 của UBND thánh phố về việc tăng cuồng các biện pháp chỉ đạo diệt chuột và phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2018 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng ban hành Hướng dẫn Kỹ thuật phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Xuân năm 2018 để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh lùn sọc đen gây ra.

Hiện nay, một số diện tích cây dưa bí vụ Đông xuất hiện bệnh do nấm gây hại gây thối dây chết cây ảnh hưởng tói năng suất chất lượng cây trồng vụ Đông. Trước tình hình đó chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng ban hành Hướng dẫn số 747 về Kỹ thuật phòng chống bệnh héo dây chết cây, thối quả trên cây dưa bí để bảo vệ bảo vệ năng suất chất lượng cây trồng vụ Đông 2017.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc thời gian tới không khí lạnh tăng cường là điều kiện thuận lợi cho một số bệnh hại cây trồng vụ Đông. Trước tình hình đó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng ban hành thông báo chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng để bảo vệ năng suất cây trồng vụ Đông 2017 và mạ Xuân sớm năm 2018

Hiện nay, trên đồng ruộng rầy cám lứa 7 đang phát sinh phát triển và gây hại lúa đang giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh. Trong những ngày tới, rầy cám tiếp tục nở và gây hại lúa đến cuối vụ. Rầy gây hại sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Mùa, sẽ có diện tích “cháy rầy” nếu không được chỉ đạo phun trừ kịp thời, hiệu quả. Để đảm bảo năng suất lúa vụ Mùa 2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương thực hiện tốt nội dung trong Công văn số 586/TrT-TV về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Đến nay, toàn thành phố lúa đã trỗ đạt 60% diện tích gieo cấy. Các trà lúa đang ở gai đoạn làm đòng - trỗ bông - chắc xanh, cây lúa sinh trưởng phát triển khá. Các đối tượng: Bệnh Lùn sọc đen, Sâu cuốn lá nhỏ, Bệnh bạc lá, Bệnh khô vằn, chuột... đang gây hại trên đồng ruộng.Thời gian tới, nấm bệnh đạo ôn sẽ gây hại cổ bông, cổ gié trên các giống nhiễ; sâu non sâu đục thân hai chấm lứa 5 gây hại bông bạc trên trà lúa trỗ sau ngày 20/9/2017 trở đi. Để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa 2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun trừ sâu bệnh hại lúa theo Thông báo số 569 về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa đến ngày 18/9/2017.

Vụ Mùa năm 2017, sâu bệnh phát sinh phát triển và gây hại sớm ngay từ đầu vụ; đặc biệt là rầy lưng trắng lứa 5 vfa bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa. Trước tình hình sinh vật gây hại lúa, để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa 2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng ban hành Thông báo số 520/TB-TrT về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2017.

Hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đã vũ hóa và đẻ trứng trên đồng ruộng. Sâu non nở gây hại cho trên lúa Mùa từ giữa tháng 8/2017 trở đi. Để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa năm 2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ban hành thông báo số 450/TB-TrT về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa đến ngày 11/8/2017

Hiện nay trên đồng ruộng, rầy lưng trắng đang phát sinh phát triển và gây hại trên lúa đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ. Mật độ rầy hại cao và gia tăng về diện tích nhiễm. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi, cho năng suất cao, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật ban hành công văn số 394/TV-BVTV về việc chỉ đạo phòng trừ rầy lúa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Đến nay, lúa vụ Mùa đang giai đoạn bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh; các đối tượng sinh vật bắt đầu phát sinh phát triển và gây hại. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi, cho năng suất cao, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật ban hành Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa đến ngày 01/8/2017

Trên diện tích mạ mùa đã gieo, trưởng thành sâu đục thân hai chấm đang vũ hóa và đẻ trứng. Để bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2017, Chi cục BVTV Hải Phòng ban hành Thông báo tình hình sâu đục thân hai chấm gây hại mạ mùa 2017 để chỉ đạo các địa phương tập trung phun trừ kịp thời, hiệu quả.

Tuần qua nhiệt độ không khí trung bình 23-24oC, ẩm độ không khí 85-90%, thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển; cũng là điều kiện thích hợp cho các đối tượng sinh vật gây hại lúa phát sinh phát triển và gây hại

Trên đồng ruộng hiện nay trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 đang tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, sâu non lứa 2 nở rộ và gây hại trên các trà lúa, giống lúa giai đoạn đang làm đòng. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại lá đòng sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa nếu không được chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Thời gian tới, nhiệt độ và độ ẩm không khí thích hợp cho nấm đạo ôn phát sinh phát triển, gây hại trên đồng ruộng. Để bảo vệ năng suất lúa vụ xuân 2017, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nấm bệnh đạo ôn gây hại trên lá, cổ lá, cổ bông, cổ gié, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng ban hành Thông báo số 169/TB-BVTV chỉ đạo phun trừ bệnh đạo ôn trên lúa.

Thời gian qua, thời tiết Hải Phòng thích hợp cho nấm bệnh đạo ôn phát sinh phát triển và gây hại trên một số diện tích lúa (các giống nhiễm: Nếp, TBR 225, BC15, Xi23,...); thời gian tới thời tiết âm u, tiếp tục có mưa phùn ẩm độ không khí cao rất thuận lợi cho bệnh phát triển gây hại. Trước tình hình trên, để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn lá trên lúa vụ Xuân 2017, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng ban hành thông báo "Tình hình bệnh đạo ôn hại lúa".

  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam