TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :93  
Số lượt truy cập : 62924
Văn bản chỉ đạo của thành phố,bộ,ngành
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng, thời gian qua các địa phương đã chỉ đạo nông dân phun trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh trỗ trong tháng 4/2019, kết quả phòng trừ cơ bản tốt. Tuy nhiên, một số hộ nông dân do phun muộn, phun không đúng kỹ thuật nên cá biệt có một số diện tích bệnh đạo ôn gây hại cổ bông với tỷ lệ 5 – 10% số bông

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay rầy lưng trắng lứa 1 đang nở, mật độ rầy cám phổ biến 10 – 15 con/m2, cao 100 – 150 con/m2. Thời gian tới, rầy cám tiếp tục nở và gia tăng mật độ từ nay đến cuối tháng 3/2019, đây là nguồn rầy có nguy cơ truyền bệnh lùn sọc đen gây hại lúa vụ Xuân và vụ Mùa năm 2019.

Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ mùa năm 2018

Công văn số 2054/SNN-TrT ngày 05/9/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018

Để phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa do rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện quận, xã, phường, thị trấn vầ các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo Chỉ thị

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trên các trà lúa giai đoạn từ hồi xanh đến đẻ nhánh, rầy lưng trắng trưởng thành xuất hiện với mật độ cao đột biến so với tuần trước, trong đó kết quả giám định rầy lưng trắng trên lúa ngày 25/7/2018 của Trung tâm BVTV phía Bắc có 54,3% mẫu rầy nhiễm virus lùn sọc đen phương Nam (tỷ lệ mẫu rầy mang virus rất cao). Trước tình hình đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công điện chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 đang phát sinh phát triển và gây hại trên lúa Mùa, mật độ sâu và diện tích nhiễm gia tăng trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hải Phòng đã tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công văn chỉ đạo trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7. Tuy nhiên, mấy ngay đầu lịch phun (10, 11/9)thời tiết mưa nắng xen kẽ ảnh hưởng tới tiến độ và hiệu quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏi lứa 7. Để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 gây ra, Chic cục tiếp tục tham mưu trình Sở NN&PTNT ban hành Công điện số 08/CĐ-SNN ngày 12/9/2017 về việctập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa vụ Mùa 2017.

Hiện nay, trên đồng ruộng trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 đã vũ hóa và đẻ trứng, sâu non đang nở sẽ gây hại bộ lá đòng cho trà lúa trõ sau ngày 10/9/2017. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra và bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa 2017, ngày 06/9/2017 Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công văn số Công văn số 1857 1857/SNN-TrT V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Sau mưa dông từ ngày 15 đến ngày 17/8/2017, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn phát sinh, gây hại; bệnh lùn sọc đen hại lúa có chiều hướng gia tăng về diện tích và tỷ lệ gây hại trên đồng ruộng. Hai bệnh này là đối tượng gây hại khó kiểm soát và ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất lúa. Để chủ động quản lý bệnh Bạc lá và bệnh lùn sọc đen, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra cho lúa vụ Mùa 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành công văn chỉ đạo phòng trừ bệnh bạc lá và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017.

Để hạnh chế thiệt hại do các đối tượng sinh vật hại lúa gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành công văn số 1662/SNN-TrT ngày 15/8/2017 về viêc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Vụ Mùa 2017 rầy lưng trắng lứa 5 gây hại bất thường so với nhiều năm trở lại đây; rầy lưng trắng gây hại trực tiếp làm cho cây lúa vàng, còi cọc kém phát triển còn gây hại gián tiếp là vec tơ truyền virus Lùn sọc đen phương Nam. Để bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2017, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ban hành công điện số 06/CĐ-CT ngày 16/8/2017 về việc phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen bỏa vệ lúa vụ Mùa năm 2017.

Thời gian qua các địa phương đã tập trung cho công tác chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng hại lúa. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng mật độ hiện tại của rầy lưng trắng trên đồng ruộng còn cao, diện tích nhiễm rầy gia tăng. Để tạo điều kiện cho cây lúa phát triển thuận lợi cho năng suất cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy lưng trắng gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công điện số 05/CĐ-SNN về việc phun trừ rầy lưng trắng bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Đến nay, lúa Xuân đã trỗ xong cơ bản, các trà lúa tập trung ở giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh - chín. Rầy nâu lứa 3 đang phát sinh gây hại trên lúa Xuân từ nay đến cuối vụ. Để bảo vệ năng suất lúa Xuân 2017, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1035 về việc tăng cường chỉ đạo phun trừ rầy nâu bảo vệ năng suất lúa Xuân 2017.


Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật, có khoảng 17.550 ha lúa trỗ sau 20/9/2016 cần phải phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5; Nhiều diện tích lúa có mật độ ổ trứng sâu cao sẽ phải phun thuốc kép hai lần. Ngày 16/9/2016 UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2016.

Trước sự phát sinh gây hại lúa của các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ lứa 7, sâu đục thân hai chấm lứa 4, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa năm 2016, Sở NN-PTNT ban hành công văn số 1003/SNN-BVTV về việc phòng trừ SVGH bảo vệ lúa vụ Mùa 2016.

Trước tình hình Rầy nâu có nguy cơ gây hại cao, trên diện rộng, khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa vụ Xuân 2016 nếu không được phòng trừ quyết liệt, hiệu quả; Ngày 12/5/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện về việc phun trừ rầy nâu bảo vệ lúa vụ Xuân 2016...

Trưởng thành sâu ĐT hai chấm tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, mật độ ổ trứng gia tăng so tuần trước. Thời tiết liên tục có mưa ảnh hưởng đến kết quả và tiến độ phun trừ sâu Đục thân. Sở NN&PTNT ban hành Công điện đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tăng cường cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân tranh thủ trời tạnh, ráo phun trừ sâu ĐT để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa 2015.

Trước tình hình sâu Đục thân hai chấm lứa 5 có khả năng gây hại mức độ nặng, phạm vi gây hại lớn... ảnh hưởng đến năng suất lúa; UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu Đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2015.

Trước tình hình Rầy nâu gây hại trên diện rộng, gia tăng mật độ trong thời gian tới, nếu không kiểm tra, phun trừ kịp thời sẽ có nhiều diện tích bị "cháy rầy, ảnh hưởng năng suất lúa vụ Xuân. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công điện đề nghị các địa phương chỉ đạo quyết liệt công tác phòng trừ Rầy nâu từ nay đến thu hoạch lúa.

  Công văn số 556/TrT-TV ngày 11/9/2019 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật v/v phòng trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 5 bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2019
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa Mùa đến ngày 29/8/2019
  Phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5 trên trà lúa Mùa sớm năm 2019
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
  Công văn số 878/SNN-TrT ngày 04/5/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  THỦ TỤC TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN
  Công văn số 200/TrT-TV ngày 12/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 và bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Công văn số 195/TrT-TV ngày 09/4/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 154/TrT-TV ngày 22/3/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về việc phòng trừ bệnh đạo ôn bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân 2019
  Công văn số 539/SNN-TrT ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2019
  Thông báo tình hình sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 07/03/2019
  Công văn số 743/TrT-TT ngày 28/12/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV V/v tập trung phòng chống rét cho cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019
  Thực hiện mô hình thí điểm xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
  Hướng dẫn số 737.HD-TrT ngày 27.12.2018 Kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Xuân 2019
  Chi cục Trồng trọt và BVTV ban hành Công văn về việc chỉ đạo phòng trừ rầy cuối vụ bảo vệ lúa vụ Mùa 2018
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam


Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hải Phòng

Địa chỉ: Số 42 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.876.124 - Email: chicucbvtv@haiphong.gov.vn