TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :77  
Số lượt truy cập : 1311807
Văn bản chỉ đạo của thành phố,bộ,ngành
Để phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa do rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện quận, xã, phường, thị trấn vầ các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ theo Chỉ thị

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trên các trà lúa giai đoạn từ hồi xanh đến đẻ nhánh, rầy lưng trắng trưởng thành xuất hiện với mật độ cao đột biến so với tuần trước, trong đó kết quả giám định rầy lưng trắng trên lúa ngày 25/7/2018 của Trung tâm BVTV phía Bắc có 54,3% mẫu rầy nhiễm virus lùn sọc đen phương Nam (tỷ lệ mẫu rầy mang virus rất cao). Trước tình hình đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công điện chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018

Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 đang phát sinh phát triển và gây hại trên lúa Mùa, mật độ sâu và diện tích nhiễm gia tăng trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hải Phòng đã tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công văn chỉ đạo trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7. Tuy nhiên, mấy ngay đầu lịch phun (10, 11/9)thời tiết mưa nắng xen kẽ ảnh hưởng tới tiến độ và hiệu quả phòng trừ sâu cuốn lá nhỏi lứa 7. Để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 gây ra, Chic cục tiếp tục tham mưu trình Sở NN&PTNT ban hành Công điện số 08/CĐ-SNN ngày 12/9/2017 về việctập trung chỉ đạo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa vụ Mùa 2017.

Hiện nay, trên đồng ruộng trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 đã vũ hóa và đẻ trứng, sâu non đang nở sẽ gây hại bộ lá đòng cho trà lúa trõ sau ngày 10/9/2017. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ gây ra và bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa 2017, ngày 06/9/2017 Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công văn số Công văn số 1857 1857/SNN-TrT V/v phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Sau mưa dông từ ngày 15 đến ngày 17/8/2017, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn phát sinh, gây hại; bệnh lùn sọc đen hại lúa có chiều hướng gia tăng về diện tích và tỷ lệ gây hại trên đồng ruộng. Hai bệnh này là đối tượng gây hại khó kiểm soát và ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất lúa. Để chủ động quản lý bệnh Bạc lá và bệnh lùn sọc đen, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra cho lúa vụ Mùa 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành công văn chỉ đạo phòng trừ bệnh bạc lá và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017.

Để hạnh chế thiệt hại do các đối tượng sinh vật hại lúa gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành công văn số 1662/SNN-TrT ngày 15/8/2017 về viêc phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6, rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Vụ Mùa 2017 rầy lưng trắng lứa 5 gây hại bất thường so với nhiều năm trở lại đây; rầy lưng trắng gây hại trực tiếp làm cho cây lúa vàng, còi cọc kém phát triển còn gây hại gián tiếp là vec tơ truyền virus Lùn sọc đen phương Nam. Để bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2017, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ban hành công điện số 06/CĐ-CT ngày 16/8/2017 về việc phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen bỏa vệ lúa vụ Mùa năm 2017.

Thời gian qua các địa phương đã tập trung cho công tác chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng hại lúa. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng mật độ hiện tại của rầy lưng trắng trên đồng ruộng còn cao, diện tích nhiễm rầy gia tăng. Để tạo điều kiện cho cây lúa phát triển thuận lợi cho năng suất cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rầy lưng trắng gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng tham mưu cho Sở NN&PTNT ban hành Công điện số 05/CĐ-SNN về việc phun trừ rầy lưng trắng bảo vệ lúa vụ Mùa 2017

Đến nay, lúa Xuân đã trỗ xong cơ bản, các trà lúa tập trung ở giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh - chín. Rầy nâu lứa 3 đang phát sinh gây hại trên lúa Xuân từ nay đến cuối vụ. Để bảo vệ năng suất lúa Xuân 2017, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1035 về việc tăng cường chỉ đạo phun trừ rầy nâu bảo vệ năng suất lúa Xuân 2017.


Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật, có khoảng 17.550 ha lúa trỗ sau 20/9/2016 cần phải phòng trừ sâu đục thân hai chấm lứa 5; Nhiều diện tích lúa có mật độ ổ trứng sâu cao sẽ phải phun thuốc kép hai lần. Ngày 16/9/2016 UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu đục thân bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2016.

Trước sự phát sinh gây hại lúa của các đối tượng sâu bệnh, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ lứa 7, sâu đục thân hai chấm lứa 4, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn. Để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa năm 2016, Sở NN-PTNT ban hành công văn số 1003/SNN-BVTV về việc phòng trừ SVGH bảo vệ lúa vụ Mùa 2016.

Trước tình hình Rầy nâu có nguy cơ gây hại cao, trên diện rộng, khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa vụ Xuân 2016 nếu không được phòng trừ quyết liệt, hiệu quả; Ngày 12/5/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện về việc phun trừ rầy nâu bảo vệ lúa vụ Xuân 2016...

Trưởng thành sâu ĐT hai chấm tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng, mật độ ổ trứng gia tăng so tuần trước. Thời tiết liên tục có mưa ảnh hưởng đến kết quả và tiến độ phun trừ sâu Đục thân. Sở NN&PTNT ban hành Công điện đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tăng cường cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân tranh thủ trời tạnh, ráo phun trừ sâu ĐT để bảo vệ năng suất lúa vụ Mùa 2015.

Trước tình hình sâu Đục thân hai chấm lứa 5 có khả năng gây hại mức độ nặng, phạm vi gây hại lớn... ảnh hưởng đến năng suất lúa; UBND Thành phố Hải Phòng ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu Đục thân hai chấm lứa 5 bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2015.

Trước tình hình Rầy nâu gây hại trên diện rộng, gia tăng mật độ trong thời gian tới, nếu không kiểm tra, phun trừ kịp thời sẽ có nhiều diện tích bị "cháy rầy, ảnh hưởng năng suất lúa vụ Xuân. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công điện đề nghị các địa phương chỉ đạo quyết liệt công tác phòng trừ Rầy nâu từ nay đến thu hoạch lúa.

Diện tích lúa phải phòng trừ sâu Cuốn lá nhỏ lứa 2 ước khoảng 27.000 ha bằng 72,6% DTGC (Vĩnh Bảo 6.000 ha; Tiên Lãng 6.000 ha; Thủy Nguyên 5.000 ha; Kiến Thụy, Dương Kinh, Đồ Sơn 5.000 ha; An Lão 3.500 ha; An Dương 1.000 ha; Kiến An 500...), Ước có khoảng 8.100 ha lúa trỗ cuối tháng 4 - 5/5/2015 phải phun phòng bệnh Đạo ôn cổ bông. Sở NN-PTNT ban hành CV số 277/SNN-TV V/v phòng trừ sâu Cuốn lá nhỏ và bệnh Đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2015.

Trước tình hình bệnh Đạo ôn phát sinh, và gia tăng diện tích trên các giống lúa, đặc biệt giống BC 15... thời tiết rất thuận lợi cho bệnh phát triển, lây lan. Đến ngày 24/3/2015, toàn Thành phố đã có 1.433 ha lúa bị nhiễm bệnh, rải rác ở nhiều xã. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn đề nghị các địa phương tăng cường việc chỉ đạo phòng trừ bệnh Đạo ôn.

Các tỉnh Bắc Trung bộ và các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã có gần 4.000 ha lúa bị nhiễm bệnh Đạo ôn, các giống bị nhiễm bệnh: BC 15, Nếp, Q5, DT 10, X21, Xi 23, NX 30, NQ 164, BT 7... Cục BVTV ban hành Công văn 387/BVTV-TV ngày 10/3/2015 đề nghị các Tỉnh/Thành phía Bắc tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng...

Trong những năm gần đây chuột tái phát sinh và gây hại gia tăng trên nhiều loại cây trồng. Đặc biệt, vào những năm khô hạn, không có lũ lớn thì chuột gây hại rất nặng và đang có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Để giảm thiểu thiệt hại do chuột gây ra góp phần bảo vệ sản xuất, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quy trình kỹ thuật phòng chống chuột hại cây trồng.

  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam