TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :99  
Số lượt truy cập : 1311829
Hoạt động thanh tra
Thực hiện Quyết định số 788/QĐ-SNN ngày 14/12/2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức đợt phổ biến Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón và các văn bản khác liên quan đến giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán phân bón, giống cây trồng và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố

Thực hiện Quyết định số 562/QĐ-SNN-TTr ngày 15/12/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017. Ngày 14/3/2017, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật cho các tổ chức, cá nhân có nhu câu trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Ngày 11/01/2017 vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành Công văn số 61/BVTV-QLT về việc tạm dừng đăng ký thuốc BVTV trên lúa;

Ngày 08/02/2017 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định số 278/QD-BNN-BVTV về việc loai bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

Ngày 03/01/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophatnate Methyl ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-SNN-TTr ngày 25/12/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2016 của các Chi cục, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng triển khai đợt phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2016 cho các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng nhập nội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 830/BVTV-TTra ngày 17/5/2016 của Cục Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng triển khai đợt tuyên truyền nội dung Nghị địnhsố 31/2016/NĐ-CP

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-SNN-TTr ngày 25/12/2015 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2016 của các Chi cục. Chi cục Bảo vệ thực vật đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đợt tập huấn chuyên môn và phổ biến các văn bản pháp luật mới năm 2016 cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-TTr ngày 25/12/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng về Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2015. Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hải Phòng đã tổ chức 06 lớp tập huấn chuyên môn và phổ biến các văn bản pháp luật mới năm 2015 cho 404 tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 823/BVTV–QLT ngày 28/5/2014 của Cục Bảo vệ thực vật về việc thực hiện quy định về môi trường liên quan đến việc triển khai Thông tư số 14/2013/TT–BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã tổ chức các lớp hướng dẫn về các điều kiện kinh doanh thuốc BVTV cũng như các quy định của pháp luật về môi trường cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-TTr ngày 28/11/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng tổ chức đợt phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến việc quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Hải Phòng.

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-TTr ngày 23/12/2013 đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt về công tác Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013. Phòng Thanh tra – Pháp chế xây dựng kế hoạch phối hợp với trạm Bảo vệ thực vật (BVTV) các huyện tiến hành đợt tập huấn chuyên môn và phổ biến các văn bản pháp luật mới năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-TTr ngày 23/12/2013 đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt về công tác Thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013.Chi cục Bảo vệ thực vật Hải phòng tổ chức đợt tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-BVTV-TTr ngày 07/5/2012 của Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hải phòng về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (BV&KDTV) đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian vừa qua, một số nông dân tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo đã sử dụng thuốc Pendi 330EC để chấm chánh trên cây thuốc Lào, việc sử dụng thuốc đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây

Thực hiện Quyết định thanh tra số 65/QĐ-BVTV-TTr ngày 07/5/2012 Của Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh BV-KDTV đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến thuốc BVTV.

Hiện nay, xuất hiện tình trạng tại các cuộc hội thảo đầu bờ, chương trình do các công ty kinh doanh thuốc BVTV tài trợ giới thiệu, quảng bá thuốc BVTV đã quảng cáo thêm nhiều tác dụng phụ của thuốc BVTV như: làm xanh bộ lá, tăng hàm lượng diệp lục tố, làm lóng ngắn, cứng cây, ít ngã đổ, bộ rễ chắc khỏe, sáng hạt, chắc bông... Để chấm dứt tình trạng trên, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã có công văn số: 30 /BVTV-TTra ngày 19/3/2012 nhằm tăng cường quản lý việc quảng cáo khuyến khích nông dân sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn thành phố

  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam