TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :106  
Số lượt truy cập : 1311836
Mô hình ƯD tiến bộ KHKT
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, giảm chi phí đầu vào như (giống, vật tư sản xuất, thuốc BVTV, công lao động...); đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện môi trường, hướng tới sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP

Thực hiện chương trình chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ xuân 2012 Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng đã xây dựng 7 mô hình “ 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI)” trên một số giống lúa lai và lúa thuần chất lượng trên địa bàn 6 huyện với tổng diện tích 64,7 ha

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, đặc biệt quy trình áp dụng 3 giảm 3 tăng và thâm canh lúa cải tiến (SRI) trên cây lúa giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, vụ xuân năm 2012 Chi cục Bảo vê thực vật Hải Phòng đã triển khai xây dựng các mô hình “ áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật SRI ”

Bằng nguồn kinh phí của đơnvị, vụ xuân 2012 Chi cục BVTV Hải Phòng đã triển khai thực hiện 6 mô hình 3giảm 3 tăng và quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa tại 6 huyện và thực hiện01 mô hình áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật thâm canh lúa SRI trong sản xuấtlúa chất

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ kỹ thuật cơ sở và nông dân về mối quan hệ giữa áp dụng 3 giảm (giảm giống, giảm phân bón, giảm thuốc BVTV) 3 tăng (tăng năng suất, tăng chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế - môi trường) và kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI): sử dụng mạ non gieo trên nền đất cứng, mật độ cấy hợp lý, cấy 1 dảnh và điều tiết nước ở giai đoạn sinh trưởng dinh dưỡng đến sâu bệnh chính và năng suất lúa nhằm dần thay đổi biện pháp chỉ đạo trong sản xuất lúa.

Trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu là một trong những tiến bộ trồng trọt mới trong sản xuất khoai tây. Chi cục bảo vệ thực vật Hải Phòng đã triển khai và thực hiện thí nghiệm trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu qua 2 vụ đông 2009, 2010. Qua kết quả thí nghiệm, Chi cục BVTV Hải Phòng xây dựng quy trình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu như sau:

Được sự giúp đỡ của Cục Bảo vệ thực vật, văn phòng FAO - IPM, Chi cục BVTV Hải Phòng được giao triển khai, thực hiện mô hình “Trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu kết hợp với các hoạt động giảm thiểu thuốc BVTV” từ vụ đông 2009 đến nay, trong đó phòng nghiên cứu ƯDCNSH trực tiếp thực hiện và chuyển giao tiến bộ này đến nông dân

  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
  Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018
  Thống báo số 451/TB-TrT ngày 31/8/2018 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2018 (đến ngày 31/8/2018)
  Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND thành phố v.v tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh Lùn sọc đen bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2018
  Công điện 03/CĐ-SNN ngày 26.7.2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT v/v chỉ đạo phun trừ rầy lưng trắng phòng chống bệnh lùn sọc đen, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa 2018
  Công văn số 364.TrT-TV ngày 25.7.2018 v.v CĐ ptrừ RLT phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa Mùa 2018
  Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
  Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
  Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón
  Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng
  Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
  Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp giấy Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam