TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :105  
Số lượt truy cập : 1050483
Bảo vệ thực vật

  Hội nghị tiếp xúc với các đồng chí được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tại Chi cục Bảo vệ thực vật
  THÔNG TƯ SỐ 19/2017/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  Trạm BVTV An Dương Thông báo xố 05//TB-BVTV Phòng trừ Rầy nâu bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2017
  Công văn tăng cường chỉ đạo phun trừ rầy nâu bảo vệ năng suất lúa vụ Xuân 2017
  Trạm BVTV Kiến Thụy ban hành Thông báo số 08/TB-BVTV tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Xuân 2017
  Trạm BVTV Tiên Lãng Ban hành Thông báo số 04/TB-BVTV về tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Xuân 2017
  Trạm BVTV Vĩnh Bảo ban hành Thông báo số 04/TB-BVTV tình hình sinh vật gây hại lúa vụ xuân 2017
  Trạm Thủy Nguyên ban hành Thông báo số 09/TB-BVTV về tình hình sâu bệnh trên lúa vụ Xuân 2017
  Trạm BVTV huyện An Lão thông báo tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Xuân 2017
  Thông báo chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại lúa Xuân 2017
  Công văn chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2017
  Nghị định về nhãn hàng hóa
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật
  Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố
  Trạm BVTV Huyện An Dương thông báo chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân 2017
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam