TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :218  
Số lượt truy cập : 858589
Bảo vệ thực vật

  CÔNG VĂN KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TRẮNG LÁ LÚA VỤ MÙA 2016
  TRẠM BVTV THUỶ NGUYÊN THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA VỤ MÙA NĂM 2016
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA MÙA ĐẾN NGÀY 23/8/2016
  TRẠM BVTV AN DƯƠNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA VỤ MÙA 2016
  Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2014.
  TRẠM BVTV KIẾN THUỴ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRÊN LÚA VỤ MÙA 2016
  CÔNG VĂN TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 6 VỤ MÙA 2016 CỦA TRẠM BVTV VĨNH BẢO
  TRẠM BVTV AN LÃO THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA VỤ MÙA 2016
  Công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới
  Kết quả điều tra sinh vật gây hại nông sản bảo quản trong kho năm 2016
  CV số 189.BVTV-KDTV ngày 02.6.2016 v.v Điều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2016
  THÔNG BÁO SỐ 316 VỀ TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI LÚA ĐẾN NGÀY 19/8/2016
  Báo cáo Kiểm dịch nội địa 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2016
  Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7
  RỆP HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam