TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :395  
Số lượt truy cập : 878401
Bảo vệ thực vật

  CHỈ THỊ TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 BẢO VỆ SẢN XUẤT LÚA MÙA 2016 CỦA UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
  CÔNG VĂN PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 BẢO VỆ SẢN XUẤT LÚA VỤ MÙA 2016 CỦA UBND HUYỆN AN LÃO
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH LÚA MÙA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
  TRẠM BVTV THUỶ NGUYÊN THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 HẠI LÚA VỤ MÙA NĂM 2016
  TRẠM BVTV KIẾN THUỴ THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 VỤ MÙA 2016
  TRẠM BVTV AN LÃO THÔNG BÁO VV PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 HẠI LÚA VỤ MÙA 2016
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH LÚA VỤ MÙA 2016 VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
  HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN 2 CHẤM LỨA 5 HẠI LÚA VỤ MÙA NĂM 2016
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 BẢO VỆ SẢN XUẤT LÚA VỤ MÙA NĂM 2016
  CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM BẢO VỆ NĂNG SUẤT LÚA VỤ MÙA 2016
  KIỂM TRA CHÉO CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ TẠI CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT HẢI PHÒNG
  Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra tình hình dịch hại trên lúa vụ Mùa tại thành phố Hải Phòng
  TRẠM BVTV KIẾN THUỴ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA VỤ MÙA 2016
  CÔNG VĂN VỀ VIỆC PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI BẢO VỆ LÚA VỤ MÙA 2016
  TRẠM BVTV THUỶ NGUYÊN THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 7 HẠI LÚA VỤ MÙA NĂM 2016
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam