TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :345  
Số lượt truy cập : 771217
Bảo vệ thực vật

  TRẠM BVTV AN LÃO THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 2 TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2016
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 2 TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2016
  TRẠM BVTV KIẾN THUỴ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2016
  THÔNG BÁO V/V PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 2 TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2016
  TRAM BVTV AN DƯƠNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA VỤ XUÂN NĂM 2016
  TRẠM BVTV KIẾN THUỴ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA XUÂN NĂM 2016
  Kết quả đợt tập huấn chuyên môn và phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2016
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH CÂY TRỒNG ĐẾN NGÀY 23/3/2016
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH CÂY TRỒNG
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV AN LÃO VỀ TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2016
  THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG ĐẾN NGÀY 22/3/2016
  HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH VÀ CN CẤP THÀNH PHỐ
  SÂU VẼ BÙA HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI
  THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN CÂY VỤ XUÂN
  Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thăm và chúc Tết Chi cục
  Báo cáo Kiểm dịch thực vật nội địa 6 tháng đầu năm 2015
  Công văn số 117/BVTV-KDTV V/v Điều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2015
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam