TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :132  
Số lượt truy cập : 816775
Bảo vệ thực vật

  CÔNG VĂN PHÒNG TRỪ RẦY NÂU CUỐI VỤ BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN 2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 01/6/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 25/5/2016
  Công văn 148.BVTV-KDTV về việc xử lý việc nhân nuôi sâu hại
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 18/5/2016
  CÔNG VĂN KHẨN V/V TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CUỐI VỤ BẢO VỆ LÚA XUÂN 2016 CỦA UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 11/5/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 04/5/2016
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA ĐẾN NGÀY 17/5/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 27/4/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 20/4/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 13/4/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 06/4/2016
  CÔNG ĐIỆN TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ RẦY NÂU VÀ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 3 ĐỂ BẢO VỆ SẢN SUẤT LÚA VỤ XUÂN 2016 CỦA UBND HUYỆN THUỶ NGUYÊN
  Triển khai xử lý hai loài sâu hại Superworm và sâu quy được nuôi làm thức ăn cho chim và cá cảnh
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
  Nghi dinh 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam