TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :201  
Số lượt truy cập : 1078353
Bảo vệ thực vật

  Trạm Tiên Lãng thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa năm 2017
  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thành lập Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Trạm Vĩnh Bảo thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2017
  Trạm An Dương Thông báo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 và các đối tượng sinh vật gây hại khác trên lúa Vụ Mùa 2017
  Hướng dẫn phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 hại lúa vụ Mùa 2017
  Công điện số 06/CĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
  Trạm TT&BVTV Kiến Thụy, Dương Kinh Đồ Sơn thông báo Tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2017
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2017
  Công điện về việc phun trừ rây lưng trắng bảo vệ lúa vụ Mùa 2017
  Hướng dẫn Kỹ thuật phòng trừ rầy lưng trắng hại lúa vụ Mùa 2017
  Thông báo 12/TB-BVTV của Trạm TTr & BVTV Thủy Nguyên ngày 3.8.2017 về phun trừ dịch hại bảo vệ lúa vụ Mùa 2017
  Trạm Trồng trọt và BVTV Vĩnh Bảo: Thông báo 06/TB-TT&BVTV của Trạm TTr & BVTV Vĩnh Bảo ngày 3/8/2017 về tình hình SVGH lúa vụ mùa 2017
  Trạm TTr & BVTV An Dương: Thông báo 07/TB-TT&BVTV ngày 7/8/2017 về việc phòng trừ rầy và các đối tượng SVGH khác vụ mùa 2017
  Quyết định về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng
  Trạm Trồng trọt và BVTV liên huyện quận An Lão, Kiến An Thông báo tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Mùa 2017
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam