TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :1280  
Số lượt truy cập : 623699
Bảo vệ thực vật

  Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thăm và chúc Tết Chi cục
  Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2016
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN MẠ VÀ CÂY VỤ ĐÔNG
  Ngày 18/12/2015, Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập cơ quan chuyên ngành Bảo vệ thực vật Hải Phòng (1965 - 2015)
  Ngày 12/11/2015 Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng Tổ chức hội nghị sơ kết Kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2015.
  Ngày 12/11/2015 Chi cục Tổ chức hội nghị sơ kết Kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2015.
  THÔNG BÁO V/V PHUN TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 VÀ PHUN PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG TRÊN LÚA NẾP VỤ MÙA 2015 CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG
  THÔNG BÁO V/V PHUN TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 VÀ PHUN PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG TRÊN LÚA NẾP VỤ MÙA 2015 CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG
  THÔNG BÁO V/V PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CUỐI VỤ MÙA 2015 CỦA TRẠM BVTV KIẾN THỤY
  CÔNG ĐIỆN CỦA SỞ NN & PTNT V/V PHUN TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM LỨA 5 VỤ MÙA 2015
  CÔNG VĂN V/V PHUN PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN GÂY HẠI CỔ BÔNG TRÊN LÚA VỤ MÙA 2015
  HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HAI CHẤM VÀ PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG TRÊN LÚA VỤ MÙA 2015
  THÔNG BÁO V/V PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG CỦA TRẠM BVTV VĨNH BẢO
  TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT VĨNH BẢO THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI
  MÔ HÌNH ỨNG DỤNG PHEROMONE GIỚI TÍNH PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN LÚA HAI CHẤM
  Báo cáo Kiểm dịch thực vật nội địa 6 tháng đầu năm 2015
  Công văn số 117/BVTV-KDTV V/v Điều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2015
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam