TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :827  
Số lượt truy cập : 486086
Bảo vệ thực vật

  Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015
  Thông báo: Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng
  CÔNG ĐIỆN V/V PHUN TRỪ RẦY NÂU BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV AN DƯƠNG THÔNG BÁO V/v PHUN TRỪ RẦY NÂU VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG SÂU BỆNH CUỐI VỤ BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN NĂM 2015
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO V/v PHÒNG TRỪ RẦY NÂU GÂY HẠI LÚA XUÂN NĂM 2015
  TRẠM BVTV THUỶ NGUYÊN THÔNG BÁO V/v PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI CUỐI VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO V/v TIẾP TỤC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG VÀ RẦY NÂU
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO V/V PHUN PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG GÂY HẠI LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO V/V TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG VÀ BỆNH KHÔ VẰN
  TRẠM BVTV AN LÃO THÔNG BÁO V/V TIẾP TỤC PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN 2015
  CÔNG VĂN SỐ 277 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT V/V PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ VÀ BỆNH ĐẠO ÔN CỔ BÔNG TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV KIẾN THỤY THÔNG BÁO V/V PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 2 VÀ BỆNH ĐẠO ÔN.
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI LÚA XUÂN 2015
  TRẠM BVTV AN LÃO THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN VÀ SÂU CUỐN LÁ NHỎ VỤ XUÂN 2015
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG V/V PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN VÀ SÂU CUỐN LÁ NHỎ TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2015
  Báo cáo Kiểm dịch thực vật nội địa 6 tháng đầu năm 2015
  Công văn số 117/BVTV-KDTV V/v Điều tra sinh vật gây hại nông sản năm 2015
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
Access to the path 'C:\www\baovethucvathaiphong.vn\HtmlFiles\doanhnghiep.htm' is denied.