TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :22  
Số lượt truy cập : 837856
Bảo vệ thực vật

  Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7
  RỆP HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI
  NHỆN NHỎ HẠI CÂY CÓ MÚI
  CÔNG VĂN VỀ VIỆC PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN HẠI MẠ
  VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THUẬT NGỮ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN CÔN TRÙNG TRONG TIẾNG VIỆT
  CÔNG VĂN PHÒNG TRỪ RẦY NÂU CUỐI VỤ BẢO VỆ LÚA VỤ XUÂN 2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 01/6/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 25/5/2016
  Công văn 148.BVTV-KDTV về việc xử lý việc nhân nuôi sâu hại
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 18/5/2016
  CÔNG VĂN KHẨN V/V TẬP TRUNG PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CUỐI VỤ BẢO VỆ LÚA XUÂN 2016 CỦA UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 11/5/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 04/5/2016
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SVGH TRÊN LÚA ĐẾN NGÀY 17/5/2016
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN ĐẾN NGÀY 27/4/2016
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam