TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :366  
Số lượt truy cập : 1202969
Bảo vệ thực vật

  Danh mục thuốc bảo vệ thực vật năm 2018
  Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính
  Trạm Trồng trọt và BVTV huyện Tiên Lãng ban hành thông báo số 02/TB-TrT ngày 13/3/2018 về tình hình sinh vật gây hại cây trồng đến ngày 13/3/2018
  Trạm Trồng trọt và BVTV liên huyện quận An Lão, Kiến An ban hành thông báo số 03/TB-TrT ngày 13/3/2018 về tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Xuân 2018
  Công văn về việc phun trừ rầy lưng trắng (môi giới truyền bệnh) trên ruộng lúa đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen tại huyện Vĩnh Bảo giai đoạn mạ vụ Xuân năm 2018
  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm
  Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc Tết Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng
  Hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất lúa vụ Xuân năm 2018
  Hướng dẫn Kỹ thuật xử lý hạt giống bằng thuốc hóa học phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa
  Hướng dẫn Kỹ thuật phòng chống bệnh Lùn sọc đen hại lúa
  Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống bệnh hại cây dưa bí
  Thông báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng
  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa
  Báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành 9 tháng đầu năm 2017
  Quyết định 688 ban hành áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam