TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :29  
Số lượt truy cập : 382790
Bảo vệ thực vật

  Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12/5/2015
  Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
  CÔNG VĂN SỐ 208 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT V/V PHÒNG TRỪ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV AN DƯƠNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV THỦY NGUYÊN THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ SINH VẬT GÂY HẠI BẢO VỆ LÚA XUÂN 2015
  Triển khai đợt phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2015
  KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN IPM TRÊN LÚA VỤ XUÂN 2015
  TRẠM BVTV VĨNH BẢO THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SV GÂY HẠI CÂY TRỒNG
  TRẠM BVTV AN LÃO THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SV GÂY HẠI TRÊN LÚA XUÂN 2015
  TRẠM BVTV TIÊN LÃNG THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG ĐẾN NGÀY 10/3/2015
  CÔNG VĂN V/V PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐẠO ÔN VÀ MỘT SỐ SV GÂY HẠI LÚA ĐX TẠI CÁC TỈNH/THÀNH PHÍA BẮC
  THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SV GÂY HẠI ĐẾN NGÀY 10/3/2015 CỦA CHI CỤC BVTV
  TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN (TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN NGÀY 06/3/2015)
  Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014
  Thông tư 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
  Nghi dinh 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Access to the path 'C:\www\baovethucvathaiphong.vn\HtmlFiles\doanhnghiep.htm' is denied.