TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :328  
Số lượt truy cập : 285344
Bảo vệ thực vật

  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV THUỶ NGUYÊN VỀ PHUN TRỪ SÂU BỆNH BẢO VỆ LÚA VỤ MÙA 2014
  Về việc phòng chống cơn bão số 3 (Kalmaegi)
  CÔNG VĂN SỐ 920/SNN-TV VỀ VIỆC PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH BẢO VỆ LÚA MÙA 2014 CỦA SỞ NN-PTNT
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG VỀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI LÚA MÙA ĐẾN NGÀY 08/9/2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV KIẾN THỤY VỀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRÊN LÚA VỤ MÙA 2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV AN LÃO VỀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH BẢO VỆ LÚA VỤ MÙA 2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV VĨNH BẢO VỀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRÊN LÚA MÙA 2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV AN DƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI LÚA VỤ MÙA
  THÔNG BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 29/8/2014 CỦA CHI CỤC BVTV
  CÔNG ĐIỆN V/V PHUN TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 5 BẢO VỆ SẢN XUẤT LÚA VỤ MÙA 2014
  CÔNG VĂN SỐ 802/SNN-TV VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ BẢO VỆ LÚA MÙA 2014 CỦA SỞ NN-PTNT
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV TIÊN LÃNG VỀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRÊN LÚA ĐẾN NGÀY 12/8/2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV AN DƯƠNG VỀ PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 5 VỤ MÙA 2014
  TRẠM BVTV THỦY NGUYÊN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHUN TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 5 HẠI LÚA VỤ MÙA NĂM 2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV KIẾN THỤY VỀ PHÒNG TRỪ SÂU CUỐN LÁ NHỎ LỨA 5 VỤ MÙA 2014
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
  Nghi dinh 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Access to the path 'C:\www\baovethucvathaiphong.vn\HtmlFiles\doanhnghiep.htm' is denied.