TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :310  
Số lượt truy cập : 257609
Bảo vệ thực vật

  ĐIỀU TRA BỌ QUE TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ
  Dự báo tình hình dịch hại trên lúa vụ Mùa 2014 của Trung tâm BVTV phía Bắc
  CÁCH BÓN PHÂN CHO LÚA VỤ MÙA
  Thông báo về việc phòng, chống cơn bão số 2 (Rammasun)
  Ngày 12/02/2014 Chi cục trưởng - Chi cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định số 35/QĐ-BVTV về Nội quy phòng cháy chữa cháy tại Chi cục Bảo vệ thực vật
  Ngày 12/02/2014 Chi cục trưởng - Chi cục Bảo vệ thực vật ban hành Quyết định số 34/QĐ-BVTV về thành lập Đội phòng cháy chữa cháy Chi cục
  KẾ HOẠCH PHÂN BỔ THUỐC DIỆT CHUỘT VỤ MÙA 2014
  BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT VỤ ĐÔNG XUÂN 2013 - 2014 - TRẠM BVTV TIÊN LÃNG
  BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT VỤ ĐÔNG XUÂN 2013 - 2014 - TRẠM BVTV AN DƯƠNG
  BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT VỤ ĐÔNG XUÂN 2013 - 2014 - TRẠM BVTV KIẾN THUỴ
  BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT VỤ XUÂN 2014 - TRẠM BVTV VĨNH BẢO
  BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT VỤ ĐÔNG XUÂN 2013 - 2014 - TRẠM BVTV AN LÃO
  BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT VỤ XUÂN 2014 - TRẠM BVTV THUỶ NGUYÊN
  BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ THỰC VẬT VỤ ĐX 2013-2014
  THÔNG BÁO CỦA TRẠM BVTV AN LÃO VỀ TÌNH HÌNH DỊCH HẠI MẠ MÙA 2014
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh
  Quyết định về ban hành Quy định tạm thời nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14 tháng 05 năm 2011 của Bộ Tài chính
  Thông báo về việc đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng kiến thức QLNN năm 2013
  Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
  Nghi dinh 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI
Access to the path 'C:\www\baovethucvathaiphong.vn\HtmlFiles\doanhnghiep.htm' is denied.