TRANG CHỦ TIN TỨC-HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN NỘI BỘ
Khách trực tuyến :634  
Số lượt truy cập : 977830
Bảo vệ thực vật

  Báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  Thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2016
  Hội đồng Xét tuyển viên chức – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xét tuyển viên chức năm 2016 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng
  HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT DIỆT CHUỘT BẢO VỆ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2017
  Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật
  Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật
  Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
  Công văn số 61/BVTV-QLT về việc tạm dừng đăng ký thuốc BVTV trên lúa
  Quyết định về việc loai bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất 2.4D và Paraquat ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam
  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thăm và chúc Tết Chi cục
  HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2017
  Quyết định về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophatnate Methyl
  Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2016
  Quyết định số 68/QĐ-BVTV ngày 29/02/2016 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Quyết định số 08/QĐ-BVTV ngày 08/01/2013 v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  Nghị định 66/2016/NĐ-CP
  Nghị định 31/2016/NĐ-CP
  Ngày 10/6/2016 Bộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
  Ngày 26/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
  V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13.
  Về việc gửi file điện tử hồ sơ trình giải quyết công việc
  Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ
  Quyết định: Về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh


Công ty CP nữ hoàng Châu Á


Công ty NICOTEX

C.ty Arysta LifeScience Việt Nam